1.140 θέσεις για αλλοδαπούς εργάτες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.«Χέρι βοηθείας» στους αγροτο-κτηνοτρόφους της Θεσσαλίας, θα δώσει η δυνατότητα πρόσληψης αλλοδαπών σε αγροτικές εργασίες, η οποία παρέχεται μέσα από Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. 
Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας αντιστοιχούν 1.140 θέσεις για εξαρτημένη εργασία πολιτών τρίτων χωρών και πιο συγκεκριμένα στην Π.Ε. Λάρισας κατανέμονται 150 θέσεις (εργάτες κτηνοτροφίας), στην Π.Ε. Μαγνησίας 20 (εργάτες κτηνοτροφίας), στην Π.Ε. Τρικάλων 150 (εργάτες κτηνοτροφίας) και στην Π.Ε. Καρδίτσας 820 ( 800 εργάτες γης και 20 κτηνοτροφίας).
Μέσω αυτής της απόφασης όλοι οι μετανάστες που βρίσκονται στην χώρα μας, θα μπορούν να χρησιμοποιούνται από κτηνοτρόφους και όσους κάνουν γεωργική εκμετάλλευση, μέσω διαδικασιών αρχικά της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και στη συνέχεια των Περιφερειών, ώστε να δίνεται άδεια εργασίας. Ένα χρήσιμο εργαλείο για τον πρωτογενή τομέα…
http://www.trikalaenimerosi.gr/  Τ.Π.