Μεγάλο ενδιαφέρον από εργοδότες για προγράμματα του ΟΑΕΔ


Μπορεί να ξεκίνησε μόλις πριν λίγες ημέρες η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με σκοπό την δημιουργία νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης για ανέργους 30-66 ετών, όμως έκλεισε την περασμένη Παρασκευή.
Σύμφωνα με τον προϊστάμενο των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ στα Τρίκαλα κ. Τσίπα, το ενδιαφέρον από εργοδότες της περιοχής ήταν ιδιαίτερα υψηλό, μιας και το πρόγραμμα προσέφερε τη δυνατότητα επιδότησης των επιχειρήσεων με 450 ευρώ μηνιαίως για 12 μήνες.
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, υπέβαλλαν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr και συγκεκριμένα στο πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων. Για το λόγο αυτό μέχρι στιγμής δεν ήταν εφικτό να γνωρίζει ο τοπικός ΟΑΕΔ τον ακριβή αριθμό των επιχειρήσεων που εντάχθηκαν, κάτι που θα φανεί τις επόμενες μέρες. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι η έκδοση κωδικού πρόσβασης (κλειδαρίθμου) στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ, τον οποίο οι επιχειρήσεις παραλαμβάνουν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2).
Δικαιούχοι ήταν όλες οι επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι που:
• Διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ 2 και μέχρι την πρόσληψή τους
• Έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης
• Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας
• Είναι ηλικίας 30 έως 66 ετών, έχουν δηλαδή συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους και διανύουν το 31ο έτος και το 67ο έτος αντίστοιχα κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια Υπηρεσία.
Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέρχεται στο ποσό των 18 Ευρώ την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών ασφάλισης το μήνα. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες.
See more at: http://www.e-erevna.gr/portal/Γράφει ο/η Ελένη Χολέβα.