ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ


f1b826c9580b08f3c27e68324296fb87_M

Τα μέλη του  Δ.Σ. του ΒΙ.ΠΑ. συνεδρίασαν εν... απουσία του και τον καταγγέλλουν δημόσια για τα εμπόδια που βάζει στο έργο και για αφαίρεση του αρχείου της εταιρείας.
Συγκεκριμένα στην ανακοίνωσή τους, εναντίον τιυ δημάρχου Φαρκαδόνας, κ. Κώστα Οικονόμου αναφέρουν:
«Τα μέλη του Δ.Σ. της ΒΙ.ΠΑ. ΦΑ. Α.Ε. καταγγέλλουν:
Α) την απουσία και την αδιαφορία του Δήμαρχου και Πρόεδρου κ. Οικονόμου, που εδώ και 18 μήνες δεν παραβρίσκεται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων.
Β)καταγγέλλουν πως με την μη συμμετοχή του κ. Οικονόμου απ τις συνεδριάσεις της ΒΙ.ΠΑ. ΦΑ. Α.Ε. προσπαθεί να αναβάλει και να απαξιώσει κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια στο Δήμο Φαρκαδόνας.
Γ)καταγγέλλουν την αποσύνδεση του Η/Υ από το γραφείο της ΒΙ.ΠΑ. ΦΑ. Α.Ε. ,την αφαί
ρεση του αρχείου της εταιρείας απ το γραφείο χωρίς να ενημερωθούν ούτε τα μέλη, ούτε ο αρμόδιος υπάλληλος της ΒΙ.ΠΑ. ΦΑ. Α.Ε..
Δ)καταγγέλλουν την φραγή των εξερχομένων κλήσεων απ το γραφείο της ΒΙ.ΠΑ. ΦΑ. Α.Ε.  & το γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου., τα οποία συστεγάζονται.
Ζητάμε την άμεση επιστροφή του αρχείου της ΒΙ.ΠΑ. ΦΑ. Α.Ε. στο γραφείο όπου στεγαζόταν, την άμεση επανασύνδεση του Η/Υ και του τηλεφώνου προκειμένου να λειτούργει απρόσκοπτα η εταιρεία.
Επίσης αποφασίστηκε :
1.Πρόσκληση για Τακτική Γενική Συνέλευση για την 13 Μαΐου 2013 και ώρα 12:00΄
Με θέματα:
Α. Τροποποίηση Καταστατικού
Β. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΒΙ.ΠΑ. ΦΑ. Α.Ε.
2.Ανανέωση της συμβάσεως για ένα έτος, του Κατσάνου Βασιλείου για την Γραμματειακή Υποστήριξη –Δημόσιες σχέσεις του ΒΙ.ΠΑ. ΦΑ. Α.Ε.».
http://www.trikalavoice.gr/">http://www.trikalavoice.gr</a>...Δημοσίευση: Βασίλης Αλεξίου Στις Πέμ, 18/04/2013