Νέο πρόγραμμα για ανέργους στα Τρίκαλα, Ενημερωτική ημερίδα για ανέργους και ασφαλισμένους στον ΟΓΑ την Πέμπτη 24 Απριλίου από την ΕΑΣ Τρικάλων


Η Ε.Α.Σ. Τρικάλων εταίρος στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤHN ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ EΠIXEIΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ στην περιοχή της Θεσσαλίας, διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα την Πέμπτη 25 Απριλίου και ώρα 11 π.μ. στο ξενοδοχείο ΑΕΤΩΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ (περιοχή Νέας Ζωαγοράς) με θέμα:
«Αγροτικός Τομέας- Ευκαιρίες απασχόλησης».
Η ημερίδα είναι ανοιχτή. Απευθύνεται σε ανέργους αλλά και σε ασφαλισμένους του ΟΓΑ με χαμηλό αγροτικό εισόδημα (μέχρι 3.000 ευρώ από αγροτικό εισόδημα και 9.000 ευρώ συνολικό), να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να  ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να αξιοποιήσουν το συγκριτικό πλεονέκτημα του τόπου στον πρωτογενή τομέα
Η Ε.Α.Σ. Τρικάλων σε συνεργασία με αγροτοσυνεταιριστικούς, παραγωγικούς, ερευνητικούς και επιστημονικούς φορείς της Θεσσαλίας δίνει τη δυνατότητα σε ανέργους αλλά και σε ασφαλισμένους του ΟΓΑ με χαμηλό αγροτικό εισόδημα, να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες (μέσω κατάρτισης) για να  ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να αξιοποιήσουν το συγκριτικό πλεονέκτημα του τόπου στον πρωτογενή τομέα.
Στο πρόγραμμα μπορούν να μετάσχουν οι εξής:
1.         Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 2012, το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00 €.
2.         Άνεργοι Αγροτοεργάτες (18 ετών και άνω),  κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης του έργου (Θεσσαλία), εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ, άνδρες και γυναίκες.
3.         Άνεργοι απόφοιτοι ΑΕΙ – ΤΕΙ, (18 ετών και άνω), κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης του έργου (Θεσσαλία), εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ, άνδρες και γυναίκες. 
Κύριος στόχος της δράσης  είναι η ανάδειξη της ταυτότητας του θεσσαλικού αγροτικού προϊόντος και η εξασφάλιση δημιουργίας ογδόντα (80) νέων θέσεων εργασίας για ανέργους της περιοχής (Θεσσαλία) μέσα από την οριοθετημένη και εξειδικευμένη διάγνωση των τοπικών αναγκών των αγροτικών επιχειρήσεων και του συνόλου των κλάδων που επηρεάζονται εν γένει από τον αγροτικό τομέα.
Για το λόγο αυτό καλούνται και οι αγροτικές επιχειρήσεις της περιοχής, να συμμετάσχουν στην Ημερίδα προκειμένου να δώσουν στους εν δυνάμει καταρτισμένους ωφελούμενους την ευκαιρία απασχοληθούν και να συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξή τους.
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤHN ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ EΠIXEIΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ αποτελείται από τους εξής εταίρους:
 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ - Η ΝΕΑ ΕΝΩΣΗ.
 HYPERTECH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ.
 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.
 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.
 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ.
 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
 ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΚΕΚ ΘΕ.Κ.Ε.Ε)

Αξιοποίησε την ευκαιρία. Γίνε μέλος της ομάδας.

Περισσότερες πληροφορίες στην Ε.Α.Σ. Τρικάλων (Ιουλιέτας Αδάμ 13), τηλέφωνα επικοινωνίας: 24310-22911.