Ευρωπαϊκό δημόσιο χρέος με μια ματιά.


European public debt at a glance

July 21, 2011 -- Updated 1318 GMT (2118 HKT)


(CNN) - Δεκατέσσερις από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε δημόσιο χρέος που υπερβαίνει το 60% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος τους στο τέλος του 2010, σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία. Η έκθεση της Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έδειξε ότι ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ στα 27 κράτη μέλη αυξήθηκε από 74,4% το 2009 σε 80,0% το 2010. Για τις 17 χώρες της ζώνης του ευρώ, το χρέος είναι ακόμη υψηλότερα, την αύξηση από 79,3% το 2009 σε 85,1% πέρυσι. Στην κορυφή του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του χρέους είναι η Ελλάδα με δημόσιο χρέος 142,8% ως ποσοστό του ΑΕΠ, ακολουθούμενη από την Ιταλία (119,0%), Βέλγιο (96,8%), Ιρλανδία (96,2%), Πορτογαλία (93,0%), Γερμανία (83,2%), Γαλλία (81,7 %), Ουγγαρία (80,2%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (80,0%).Το χαμηλότερο δημόσιο χρέος στο ΑΕΠ καταγράφηκαν στην Εσθονία (6,6%), Βουλγαρία (16,2%) και το Λουξεμβούργο (18,4%), σύμφωνα με την έκθεση της Eurostat. Σύμφωνα με το Σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης, που συμφωνήθηκε κατά το ευρώ άρχισε το 1999, τα κράτη μέλη έπρεπε να διασφαλίσουν το χρέος τους δεν υπερβαίνει το 60% του ΑΕΠ τους.