Βαθμολογία και για τους τρίτεκνους

Επιστολή στον πρόεδρο του ΑΣΕΠ Γιώργο Βέη για ρυθμίσεις σε προσλήψεις προσωπικού απέστειλε ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων με Τρία Παιδιά ν. Τρικάλων Γιάννης Λιούλιος.
Στην επιστολή θέτεται το ζήτημα της δυνατότητας βαθμολόγησης και στους τρίτεκνους, όπως και στους πολύτεκνους, στους διαγωνισμούς του Δημοσίου και του ευρύτερου τομέα του Δημοσίου για προσλήψεις συμβάσεων μίσθωσης έργου. Ο κ. Λιούλιος θέτει παράλληλα τα ερωτήματα σε ποιες άλλες περιπτώσεις αποκλείονται οι τρίτεκνοι και σε ποιον νόμο, νομοθετική ρύθμιση, εγκύκλιο, ή άλλο έγγραφο υπάρχουν οι αποφάσεις αυτές.
Αιτιολογώντας την θέση του και τα ερωτήματά του, ο κ. Λιούλιος τονίζει στην επιστολή του ότι οι τρίτεκνες οικογένειες διεκδικούν την πλήρη και άνευ όρων εξομοίωση τους με τις πολύτεκνες και η Ομοσπονδία Πολυμελών Οικογενειών με Τρία Τέκνα Ελλάδος (ΟΠΟΤΤΕ) έχει βασικό σκοπό τον συντονισμό για την επίτευξη του στόχου της εξομοίωσης αλλά και την προάσπιση των αιτημάτων των τριτέκνων.
"Το τελευταίο διάστημα οι τρίτεκνοι δέχονται πρωτοφανή επίθεση με την κάθε άλλο παρά αντικειμενική και ισότιμη αντιμετώπιση στα θέματα που τους αφορούν", δηλώνει ο κ. Λιούλιος και αναφέρει ως παραδείγματα ότι οι τρίτεκνοι δεν περιελήφθησαν σε ειδική κατηγορία όσον αφορά στο τέλος ακίνητης περιουσίας όπως οι πολύτεκνοι, αλλά και παράλειψη στις προκηρύξεις για πρόσληψη σε θέσεις που ανέκαθεν συμπεριλαμβάνονταν, όπως στο Ηράκλειο Κρήτης σε προκήρυξη για πλήρωση θέσεων στο Δήμο Ηρακλείου και συγκεκριμένα για σύναψη σ΄ύμβασης έργου που προκήρυξε η Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου –Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ με Αρ. Πρωτ.580/14-6-2011, όπου στα βαθμολογούμενα κριτήρια αναγράφεται ρητά στη σελίδα 21 (παράγραφος 9) ότι "η ιδιότητα του τρίτεκνου ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν βαθμολογείται". Αντίθετα βαθμολογούνται κανονικά οι γονείς και τα τέκνα των πολύτεκνων και των μονογονεϊκών οικογενειών.
"Είναι ολοφάνερο ότι υπάρχει κατάφορη αδικία σε βάρος των τρίτεκνων οικογενειών, ειδικότερα τώρα που όλο και περισσότερο αναγνωρίζεται η ανάγκη στήριξης της τρίτεκνης οικογένειας" επισημαίνει ο κ. Λιούλιος και προσθέτει ότι "σε ανάλογη προκήρυξη για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου υπήρχε ο ίδιος περιορισμός κι όταν διαμαρτυρηθήκαμε μας είπαν ότι οι προκηρύξεις αυτές διενεργούνται μέσω ΑΣΕΠ, όπου δεν υπάρχει ξεχωριστή κατηγορία τριτέκνων".http://www.proinoslogosnews.gr