Τέλος ο Δήμος Καλαμπάκας, επίσημα Δήμος Μετεώρων.

Τέλος ο Δήμος Καλαμπάκας, ο οποίος από σήμερα θα λέγεται και επίσημα Δήμος Μετεώρων.
Με ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής του Συμβουλίου Τοπωνυμιών, του υπουργείου Εσωτερικών, εγκρίθηκε η μετονομασία του Δήμου Καλαμπάκας σε Δήμο Μετεώρων. 
Η αρμόδια επιτροπή συνεδρίασε σήμερα το πρωί και έκανε αποδεκτό το αίτημα του Δήμου Καλαμπάκας σε μια συνεδρίαση όπου παρέστη και ο δήμαρχος κ. Χρ. Σινάνης ενημερώνοντας τα μέλη του συμβουλίου για το σκεπτικό της κίνησης. 
Πρόκειται για μια προσπάθεια βελτίωσης της επικοινωνιακής πολιτικής και διαφήμισης της περιοχής με στόχο να ανοίξει τουριστικά ο δήμος σε ένα πιο ευρύ κοινό.
 Μετά την εξέλιξη αυτή αναμένεται η έκδοση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος κατόπιν πρότασης του αρμοδίου υπουργού.
http://www.thessalianews.gr/