ΔΝΤ: Δάνεια 36 δισ. ευρώ θα χρειαστεί η Ελλάδα έως το 2017


Στα 36 δις ευρώ υπολογίζει την πρόσθετες χρηματοδοτικές ανάγκες τις Ελλάδας για την περίοδο 2015 -2017 η έκθεση για την βιωσιμότητα του χρέους του ΔΝΤ αντί των 29,1 δις ευρώ που ζητά με την τελευταία πρόταση της προς τους θεσμούς η Ελληνική Κυβέρνηση.
Ο υπολογισμός του ταμείο φτάνει τις χρηματοδοτικές ανάγκες στα 50 δις ευρώ μέχρι και το 2018 τονίζοντας ότι αυτό το ποσό δεν μπορεί να συγκεντρωθεί σε καμία περίπτωση από τις χρηματαγορές αν πρώτα δεν υπάρξει μια συγκεκριμένη αναδιάρθρωση του χρέους.
Το ταμείο καταλήγει στην ανάλυση του, στο γενικό συμπέρασμα ότι το χρέος της Ελλάδας δεν είναι βιώσιμο και μπορεί να χρειαστεί ακόμη και πλήρης διαγραφή των διμερών δανείων ύψους 53,1 δις ευρώ που συνομολογήθηκαν απευθείας με τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης το 2010 ενώ παράλληλα προτείνει την επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των δανείων του EFSF/ESM στα 40 χρόνια.
Το πρόβλημα όμως στην διαπραγμάτευση που θα ξεκινήσει λογικά από την Δευτέρα όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος είναι ποιο είναι το ποσό που θα πρέπει να ζητήσει η Ελλάδα από τους εταίρους της για το τρίτο ελληνικό πρόγραμμα.
Το ταμείο σημειώνει ότι και η τωρινή του πρόβλεψη γίνονται υπό την αίρεση ότι και οι νέοι στόχοι που έχουν συζητηθεί για το πρόγραμμα θα μπορέσουν να επιτευχθούν.
Τεράστια αβεβαιότητα επισημαίνει στο μέγεθος της ανάπτυξης η οποία αναθεωρήθηκε κατά τις συζητήσεις που έχουν γίνει όλο αυτόν τον καιρό από το 3% που ήταν ο αρχικός στόχος στο 1% του ΑΕΠ με την προοπτική τα επόμενα χρόνια να επιτευχθεί ένας μέσο ρυθμός ανάπτυξης στο 2-2,5%.
Με δεδομένο ότι κάθε 1% σε ανάπτυξη προσθέτει ή αφαιρεί περίπου 0,5% στα έσοδα είναι προφανές πόσο έξω μπορούν να πέσουν και αυτές οι εκτιμήσεις του ταμείου.
Ιδιαίτερη αναφορά κάνει το ταμείο τόσο στον αρχικός σχεδιασμός για σταθερά πρωτογενή πλεονάσματα στο 3,5% του ΑΕΠ στο διηνεκές τα οποία θεωρεί ούτε λίγο ούτε πολύ ότι είναι ανέφικτό να επιτευχθούν.
Ένας ακόμη λόγος ανησυχίας είναι τα έσοδα από αποκρατικοποιήσεις. Με δεδομένο της αστοχίας που έχει επιτευχθεί μέχρι και τώρα (η μέση ετήσια απόδοσης των αποκρατικοποιήσεων είναι περίπου 500 εκατ. ευρώ) το ταμείο αμφιβάλει αν η Ελληνική Κυβέρνηση θα καταφέρει να πετύχει κάτι περισσότερο τα επόμενα χρόνια.
Τούτο διότι όπως τονίζεται οι πωλήσεις δημόσιας ακίνητης περιουσίας αντιμετωπίσουν σε πάγια βάση πολλά δικαστικά και τεχνικά προβλήματα.
Τέλος θεωρεί ότι και ο εξωτερικός παράγοντας όπως για παράδειγμα η διαμόρφωση των επιτοκίων δανεισμού μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την εξέλιξη των εσόδων και κατά την συνέπεια και την πορεία επίτευξης των στόχων του προγράμματος...
Το ΔΝΤ σημειώνει ότι η προκαταρκτική έκθεση ετοιμάσθηκε κατά τη διάρκεια των συζητήσεων με τις ελληνικές Αρχές τις τελευταίες εβδομάδες. Σημειώνει, επίσης, ότι η έκθεση δεν έχει συμφωνηθεί με τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη στη διαπραγμάτευση (την Κομισιόν και την ΕΚΤ) και δεν έχει συζητηθεί ούτε συμφωνηθεί από το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ. 
Τονίζεται ότι μετά την κατάρτιση της έκθεσης επιβλήθηκαν capital controls και υπήρξε αθέτηση πληρωμής της Ελλάδας στο Ταμείο. «Αυτές οι εξελίξεις είναι πιθανόν να έχουν σημαντικές δυσμενείς συνέπεεις, οικονομικές και χρηματοπιστωτικές, που δεν έχουν ληφθεί υπό σε αυτό το σχέδιο της βιωσιμότητας του χρέους.».
Το σχέδιο του DSA υποθέτει ότι η Ελλάδα θα χρηματοδοτείτο τους επόμενους μήνες από τα υπόλοιπα κεφάλαια του δεύτερου προγράμματος, το οποίο έληξε εν τω μεταξύ.