Νεοχώρι και Γριζάνο, είναι οι ομάδες που όπως όλα δεί- χνουν θα πάρουν τα δύο εισι- τήρια ανόδου για την Α’ Ερα- σιτεχνική κατηγορία,

http://www.proinoslogosnews.gr/