ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΑ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ


Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Φαρκαδόνας ανακοινώνει  ότι θα ξεκινήσει ρυθμίσεις για  οφειλές, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες. Συγκεκριμένα η ρύθμιση αυτή αφορά σε οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι 30/9/2014. Η σχετική  αίτηση θα υποβάλλεται μέχρι 14/11/2014 και ώρα 13:00 στα γραφεία της Επιχείρησης , Ν.Πλαστήρα 44Β στη Φαρκαδόνα. Με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , η ΔΕΥΑΦ θα καθορίζει και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ποσό της οφειλής καθώς και άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Η αίτηση , τέλος , θα αφορά σε υπαγωγή σε διακανονισμό ληξιπρόθεσμων οφειλών ανάλογα με το ύψος των οποίων θα αποφασίζεται ο αριθμός των δόσεων με μέγιστο αριθμό δόσεων τις 40 και ελάχιστο ποσό καταβολής τα 40 ευρώ. 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Φ. 

ΜΕΡΙΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ