Από σήμερα Τετάρτη όλα τα κυνηγόσκυλα υποχρεούνται να είναι …ψηφιακά, και να φέρουν κάτω από το δέρμα ένα microchip ανίχνευσης.


Πρόκειται για την απόκτηση ηλεκτρονικής ταυτότητας η οποία θεσμοθετήθηκε και στη χώρα μας, οπότε, μετά από μια περίοδο προετοιμασίας, ξεκινούν τώρα οι σχετικοί έλεγχοι. 
Η τοποθέτηση γίνεται αποκλειστικά και μόνο από κτηνίατρο ο οποίος εμφυτεύει το τσιπ υποδόρια, με ένεση, στη δεξιά πλευρά του λαιµού, κοντά στον ώµο του σκύλου..
Το τσιπάκι είναι σαν ένας μικρός κόκκος ρυζιού και ο χρόνος που παίρνει για την τοποθέτησή του είναι μερικά δευτερόλεπτα.
Δεν προκαλεί περισσότερη δυσφορία στο ζώο από ότι ένα συνηθισμένο εµβόλιο, δεν χρειάζεται αναισθησία  και δεν έχει καμία αρνητική επίπτωση στην υγεία του. 
Το τσιπ, αφού εµφυτευτεί, µπορεί να αφαιρεθεί µόνο µε χειρουργική επέµβαση και ο χρόνος ζωής του είναι ο ίδιος µε αυτόν του σκυλιού.
Κάθε µικροτσιπ έχει τον δικό του µοναδικό 15ψηφιο αριθµό. Δεν μπορεί να παραποιηθεί.
Ο κτηνίατρος δίνει στον ιδιοκτήτη του σκύλου ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής ταυτοποίησης το οποίο περιέχει την περιγραφή του, τα προσωπικά στοιχεία του ιδιοκτήτη, και τον αριθµό του τσιπ. 
Ένα αντίγραφο στέλνεται επίσης, στον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο. 
Τα στοιχεία αυτά καταγράφονται στην πανεθνική βάση ηλεκτρονικών αρχείων. Οι ιδιοκτήτες πρέπει να απευθύνονται στον κτηνίατρό τους και να τον ενηµερώνουν για κάθε αλλαγή των παραπάνω στοιχείων. 
Μετά την εµφύτευση, το τσιπ ανιχνεύεται και διαβάζεται από µια ειδική ηλεκτρονική συσκευή (scanner).
Οι τιµές, στην περιοχή της Θεσσαλίας, ποικίλλουν από κτηνίατρο σε κτηνίατρο. Θα βρείτε την συγκεκριμένη υπηρεσία από 15 μέχρι 40 ευρώ.
Δύσκολο πλέον να χάσεις σκύλο ή να σου τον κλέψουν…