Με τον υπουργό Δικαιοσύνης Χαράλαμπο Αθανασίου συναντήθηκαν ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εξωτερικών Φρουρών, Τρικαλινός Γιάννης Αναγνώστου και ο επίσης Τρικαλινός Σωτήρης Βάγιας, μέλος του Δ.Σ της Ομοσπονδίας.


Με τον υπουργό Δικαιοσύνης Χαράλαμπο Αθανασίου  συναντήθηκαν ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εξωτερικών Φρουρών, Τρικαλινός Γιάννης Αναγνώστου και ο επίσης Τρικαλινός Σωτήρης Βάγιας, μέλος του Δ.Σ της Ομοσπονδίας. Ο Γιάννης Αναγνώστου, απευθυνόμενος στον υπουργεό είπε ότι «είναι γεγονός ότι με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που εσείς αναλάβατε αλλά και με την γενικότερη αναδιάρθρωση που επιχειρείται στο δημόσιο τομέα από την κυβέρνηση έχουν προκύψει θέματα σε σχέση με την Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης, που άπτονται της άμεσης προσοχής και παρέμβασής σας». Ο Γιάννης Αναγνώστου κατέθεσε υπόμνημα το οποίο ανέφερε:
1.    Θέματα σε εκκρεμότητα :
 1.    Νομοθετική ρύθμιση του ρόλου και της στέγασης των Εξωτερικών Φρουρών στα Καταστήματα Κράτησης Γ’ τύπου, (σύμφωνα με τη δέσμευση που αναλάβατε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του σχετικού νομοσχεδίου στο 1ο Θερινό Τμήμα της Βουλής)
2.    Έκδοση Κ.Υ.Α. που αφορά τη νοσηλεία των Εξωτερικών Φρουρών στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία
3.    Έκδοση Κ.Υ.Α. για το δικαίωμα δυνατότητας εργασίας στις Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας (SECURITY)
4.    Έκδοση Κ.Υ.Α. για την οπλοφορία πέραν του ωραρίου, των Εξωτερικών Φρουρών.
5.    Έκδοση Κ.Υ.Α. για τη φρούρηση των πυλών των δικαστικών μεγάρων
6.    Νομοθετική ρύθμιση για την εξαίρεση των οχημάτων της Εξωτερικής Φρουράς από τον περιορισμό στον κυλινδρισμό και στην υποχρέωση χρήσης Συσκευής Περιορισμού Ταχύτητας σ’ αυτά, καθώς και για την εξαίρεση των οδηγών των οχημάτων αυτών από την υποχρεωτική απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)
7.    Μέριμνα για την έκδοση των Υπηρεσιακών Δελτίων Ταυτότητας των Εξωτερικών Φρουρών
8.    Θέματα Εξωτερικής Φρουράς Κορυδαλλού, (αποζημιώσεις υπαλλήλων, φυλάξεις νοσοκομείων, κλπ) αναζήτηση μόνιμης λύσης μέσω νομοθετικών παρεμβάσεων
 2.    Θέματα άμεσου σχεδιασμού :
 1.    Εξαίρεση των Εξωτερικών Φρουρών από την ποσόστωση της αξιολόγησης και δημιουργία ενός αντικειμενικού συστήματος αξιολόγησης με την υιοθέτηση συγκεκριμένων στόχων
2.    Ανάδειξη Ιεραρχίας
3.    Ειδικό Μισθολόγιο Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης
4.    Αύξηση του κονδυλίου για την αποζημίωση της εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες και εξαιρέσιμες ημέρες του έτους καθώς όχι μόνο το κονδύλι που διατέθηκε για το 2014 δεν είναι αρκετό αλλά και το προσωπικό αυξήθηκε μετά την έλευση των π. Δημοτικών Αστυνομικών
5.    Ανανέωση του στόλου των οχημάτων της Εξωτερικής Φρουράς
6.    Δημιουργία Δικαστικής Αστυνομίας και ένταξη της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης σ’ αυτή.
7.    Πειθαρχικό Δίκαιο Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης