Από τον κ. Ζιώγκο και την ομάδα του μιας και εκείνος δεν μπορεί βάσει δικαστικής απόφασης να κατέλθει υποψήφιος δήμαρχος. Άρχισαν ζυμώσεις για κάθοδο Γ.. Σακελλαρίου στη Φαρκαδόνα