Όπως μετέδωσε το Reuters, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας παρείχε στις τέσσερις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες το ποσό των 18 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα, η Εθνική Τράπεζα έλαβε το ποσό των 7,43 δισ. ευρώ, η Τράπεζα Πειραιώς το ποσό των 4,7 δισ. ευρώ, η Eurobank 3,97 δισ. ευρώ και τέλος η Alpha Bank ενισχύθηκε με το ποσό των 1,9 δισ. ευρώ.

Όπως μετέδωσε το Reuters, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας παρείχε στις τέσσερις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες το ποσό των 18 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα, η Εθνική Τράπεζα έλαβε το ποσό των 7,43 δισ. ευρώ, η Τράπεζα Πειραιώς το ποσό των 4,7 δισ. ευρώ, η Eurobank 3,97 δισ. ευρώ και τέλος η Alpha Bank ενισχύθηκε με το ποσό των 1,9 δισ. ευρώ.