Μ 6,1 - ΒΟΡΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑ - 20/5/2012 2:03 UTCΧάρτες άποψη: Σεισμικότητα από τις προηγούμενες 7 ημέρες στην περιοχή  .

Μέγεθος Mw 6,1
Περιοχή ΒΟΡΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑ
Ημερομηνία φορά 05/20/2012 02:03:53.0 UTC
Τοποθεσία Ν 44,90? 11,24
Ε Βάθος 10 χιλιόμετρα Αποστάσεις 173 χιλιόμετρα Ε Μιλάνο (1.306.661 ποπ?
Τοπική ώρα 04:03:53.0 05/20/2012) 30 χιλιόμετρα Δ Φεράρα (ποπ 131.771? τοπική ώρα 04:03:53.0 20/05/2012) 7 χλμ ΒΔ Finale Emilia (ποπ 15.337 ? τοπική ώρα 04:03:53.0 20/05/2012) Πηγή αξιολόγηση παραμέτρων από σεισμολόγος