Σεμινάριο κατάρτισης για τους Τρικαλινούς Αρτοποιούς

Στα πλαίσια της δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης και λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, το Σωματείο Αρτοποιών Ν. Τρικάλων υλοποίησε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης για τους εργαζόμενους σε αρτοποιεία χρηματοδοτούμενο από τον ειδικό λογαριασμό ΛΑΕΚ 1-25 του ΟΑΕΔ. Το σεμινάριο είχε τίτλο «Θέματα Αρτοποιίας-Νέα Τεχνολογία», διάρκεια 40 ώρες και στόχο να εμπλουτίσει τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις με νέες αλλά και να δώσει την ευκαιρία στους καταρτιζόμενους να ανταλλάξουν τις απόψεις τους σχετικά με τη δουλειά τους. Οι 25 καταρτιζόμενοι παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις διαλέξεις και των δύο εισηγητών και εξέφρασαν την επιθυμία να υλοποιηθούν και άλλα αντίστοιχα προγράμματα στο μέλλον που να βοηθούν τους εργαζόμενους να εξελίσσονται πάνω στη δουλειά τους αλλά και να τους ενισχύουν οικονομικά έστω και με αυτό το μικρό βοήθημα στους δύσκολους οικονομικά καιρούς που διανύουμε. Στόχος των εισηγητών ήταν να μεταδώσουν όσο το δυνατόν πιο απλά τις επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις που κατέχουν ώστε οι καταρτιζόμενοι με εφόδιο τη γνώση να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Ενημερώθηκαν για όλες εκείνες τις πρακτικές που θα τους βοηθήσουν να είναι πιο αποδοτικοί στη δουλειά τους, πώς θα ετοιμάσουν με τον καλύτερο τρόπο τα προϊόντα για τους πελάτες εφαρμόζοντας τις σύγχρονες μεθόδους υγιεινής και ασφάλειας καθώς και για νέες συνταγές ανανεώνοντας τις ήδη υπάρχουσες. Επιπλέον έγινε παρουσίαση σύγχρονων μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στην αγορά εργασίας και που βοηθούν τόσο στην αύξηση της παραγωγής όσο και στην σημαντική βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων. Σημαντικός αρωγός για την οργάνωση και υλοποίηση του σεμιναρίου ήταν το ΚΕΚ Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας που είχε αναλάβει με υπευθυνότητα να φέρει εις πέρας αυτό το τόσο ενδιαφέρον σεμινάριο τηρώντας τις προδιαγραφές της εγκυκλίου υλοποίησης των προγραμμάτων ώστε να μην υπάρξει κανένα εμπόδιο στη διεξαγωγή και ολοκλήρωση του. Ήταν υπεύθυνο για την ανελλιπή παρουσία των καταρτιζομένων, την αυστηρή τήρηση του ωρολογίου προγράμματος και τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών .Η Διεύθυνση του ΚΕΚ Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας είχε άψογη συνεργασία με τους συμμετέχοντες και με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος και ελπίζουμε σε μια μελλοντική συνεργασία με την ίδια πάντα επιτυχία. Ο Πρόεδρος του Σωματείου Αρτοποιών Ν. Τρικάλων Παρασκευάς Καλογράνας
http://www.trikalanews.gr