Στην παρακάτω Αμερικανική ιστοσελίδα, γίνεται «δημοσκόπηση» για το αν η Μακεδονία, Αν είναι Ελληνική ή όχι. Μπείτε ψηφίστε αν θέλετε...