Μόλις επιτέθηκαν οι Anonymous στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Δικαιoσύνης.

www.ministryofjustice.gr

Με την είσοδο στην ιστοσελίδα ακούγονται τα λόγια του αμερικανού κωμικού George Carlin-" Οι πολιτικοί υπάρχουν για να νομίζετε ότι έχετε ελευθερία επιλογής. Δεν έχετε. Έχετε ιδιοκτήτες. Τους ανήκετε"

Στη συνέχεια αναλαμβάνουν την ευθύνη για τα "χτυπήματα" και ζητούν την ελευθερία των μελών της GHS(Greek Hacking Society) τα οποία θεωρήθηκαν υπεύθυνοι για τις κινήσεις αυτες.
Διαβάστε το πλήρες μήνυμα των Anonymous.