Άλλα 86 αγροτεμάχια για μίσθωση στο διαδίκτυο

Αναρτήθηκαν την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 86 νέα αγροτεμάχια συνολικού εμβαδού 2177 στρεμμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης στο διαδικτυακό σύστημα υποβολής αιτήσεων μίσθωσης δημόσιας γεωργικής και κτηνοτροφικής γης. Η δυνατότητα των ενδιαφερόμενων για υποβολή αίτησης μίσθωσης για τα νέα αναρτημένα αγροτεμάχια έχει ως καταληκτική ημερομηνία την 30η Νοεμβρίου 2011. Σύμφωνα και με όσα είχε αναφέρει ο υπουργός, η ανάρτηση νέων αγροτεμαχίων θα γίνεται σε εβδομαδιαία βάση με στόχο την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάρτησης αγροτεμαχίων της πρώτης φάσης μέχρι το τέλος του έτους για όλη την επικράτεια. Παρατίθεται διάγραμμα στατιστικών διαδικτυακής επισκεψιμότητας του συστήματος υποβολής αιτήσεων από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του.Στατιστικά επισκεψιμότητας στο σύστημα διαδικτυακής μίσθωσης αγροτικής γης