Νέο ραβασάκι καταφτάνει μέσα στον μήνα στους Τρικαλινούς που διαθέτουν αυτοκίνητο και μοτοσικλέτες, καθώς θα κληθούν να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας για το 2012.


.Η καταβολή των τελών κυκλοφορίας θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011 ειδάλλως θα επιβαρυνθούν με πρόστιμο που ανέρχεται στο διπλάσιο τους τέλους που καλούνται να πληρώσουν.Τα τέλη κυκλοφορίας φέτος θα είναι αυξημένα για τους κατόχους οχημάτων.Ειδικότερα για τα επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως την 31/10/2010 καθώς και για τις δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως της ημερομηνίας πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, αποκλειστικά με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα τους:

Έως 300 κυβικά εκατοστά 22 ευρώ
Από 301 έως 785 κυβικά εκατοστά 55 ευρώ
Από 786 έως 1.071 κυβικά εκατοστά 120 ευρώ
Από 1.072 έως 1.357 κυβικά εκατοστά 135 ευρώ
Από 1.358 έως 1.548 κυβικά εκατοστά 240 ευρώ
Από 1.549 έως 1.738 κυβικά εκατοστά 265 ευρώ
Από 1.739 έως 1.928 κυβικά εκατοστά 300 ευρώ
Από 1.929 έως 2.357 κυβικά εκατοστά 660 ευρώ
Από 2.358 έως 3.000 κυβικά εκατοστά 880 ευρώ
Από 3.001 έως 4.000 κυβικά εκατοστά 1.100 ευρώ
Από 4.001 και άνω κυβικά εκατοστά 1.320 ευρώ
Για τα επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από  την 1/11/2010 και μετά, αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια C02 ανά χιλιόμετρο). Για τον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχήματος. Ειδικότερα:
Κλιμάκιο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (γρμ. CO2 ανά χιλιόμετρο) ετήσια τέλη κυκλοφορίας ανά γραμμάριο εκπομπών σε ευρώ έχει ως εξής:
0 - 100 0
101 - 120 0,90
121 - 140 1,10
141 - 160 1,70
161 - 180 2,25
181 - 200 2,55
201 - 250 2,80
Άνω των 251 3,40