Ανακοίνωση Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας με τελικούς Πίνακες Επιτυχόντων Διαγωνισμού Ειδικών Φρουρών έτους 2011, καθώς και πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων

 Ανακοινώνεται ότι οι τελικοί Πίνακες Επιτυχόντων, κατά κατηγορία απολυτηρίων-πτυχίων υποψηφίων Ειδικών Φρουρών έτους 2011, με αναλυτική βαθμολογία κατά κριτήριο και συνολικό αριθμό μορίων κατά φθίνουσα σειρά, αναρτώνται σήμερα (05-11-2011) στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας.
Οι ανωτέρω Πίνακες Επιτυχόντων προέκυψαν μετά την εκδίκαση των ενστάσεων από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).
Επιπλέον, δίνεται στη δημοσιότητα το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων, που περιλαμβάνει τις υγειονομικές εξετάσεις και τις ψυχοτεχνικές – αθλητικές δοκιμασίες.
Οι Πίνακες Επιτυχόντων και το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων αναρτώνται, ακόμα, στις Διευθύνσεις Αστυνομίας και στις Αστυνομικές Διευθύνσεις Χώρας για την ενημέρωση των υποψηφίων.
Σημειώνεται ότι στο Διαγωνισμό, που αφορά στην πρόσληψη (1.200) νέων Ειδικών Φρουρών, συμμετείχαν συνολικά (15.733) υποψήφιοι.
Με Απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστου Παπουτσή είχε συγκροτηθεί τριμελής Επιτροπή, με αρμοδιότητα τον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων.
Στην Επιτροπή είχε οριστεί Νομικός Σύμβουλος του Κράτους, ως Πρόεδρος και Σύμβουλος του Α.Σ.Ε.Π., καθώς και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ως μέλη.
Όσοι επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται στις Διευθύνσεις Αστυνομίας και Αστυνομικές Διευθύνσεις της Χώρας, καθώς και στα τηλέφωνα 210-6977774, 210-6977327 της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
Δείτε το πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων (υγειονομικές εξετάσεις, ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες).
Δείτε τα αποτελέσματα:

  • Κατά σειρά επιτυχίας
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 2500ΑΠΟ 2501 ΕΩΣ 5000ΑΠΟ 5001 ΕΩΣ 7500

ΑΠΟ 7501 ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 2500ΑΠΟ 2501 ΕΩΣ 5000ΑΠΟ 5001 ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ  • Κατά αλφαβητική σειρά
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΠΟ Α ΕΩΣ ΙΑΠΟ Κ ΕΩΣ Λγράμμα Μ


ΑΠΟ Ν ΕΩΣ ΞΑΠΟ Ο ΕΩΣ ΠΑΠΟ Ρ ΕΩΣ Σ
ΑΠΟ Τ ΕΩΣ Ω
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΠΟ Α ΕΩΣ ΙΑΠΟ Κ ΕΩΣ ΟΑΠΟ Π ΕΩΣ Ω