21 Νοεμβρίου πληρώνονται οι απογραφείς

Στις 21 Νοεμβρίου αναμένεται η πληρωμή 3800 Θεσσαλών Απογραφέων και Τομεαρχών, που συμμετείχαν στην πρόσφατη απογραφή πληθυσμού – κτιρίων, σύμφωνα με τα στελέχη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Την συγκεκριμένη πληροφορία έχουν τα τοπικά στελέχη της ΕΛ.ΣΤΑΤ. από την Κεντρική Υπηρεσία. Οι 3.000 περίπου απογραφείς και 800 τομεάρχες στη Θεσσαλία παραμένουν ακόμα απλήρωτοι, πέντε μήνες μετά την απογραφή και τη συγκεκριμένη ημερομηνία πλέον πιθανότατα θα δουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς το ποσό που τους αντιστοιχεί. Άλλωστε και αρκετοί μόνιμοι υπάλληλοι της Υπηρεσίας παραμένουν επίσης απλήρωτοι για την συμμετοχή τους στην απογραφή. Για την διεξαγωγή της απογραφή επιλέχτηκαν κυρίως, άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι εργάστηκαν χωρίς ασφαλιστική κάλυψη. Μάλιστα, οι τομεάρχες απασχολήθηκαν για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών. Πλέον, τα στοιχεία των Θεσσαλών απογραφέων και τομεαρχών έχουν αποσταλεί στο Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελ. Στατ. Αρχής: «η καθυστέρηση της πληρωμής οφείλεται στον αναγκαίο έλεγχο της νομιμότητας των δικαιολογητικών (δηλ. ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ιδιότητα, ΑΦΜ, IBAN), η οποία έχει ως πρωταρχικό σκοπό να διασφαλιστεί ότι δε θα υπάρξουν προβλήματα στην πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων. Στη συνολική διαδικασία, μέχρι την πληρωμή των δικαιούχων, εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες πέραν της ΕΛΣΤΑΤ. Συγκεκριμένα, οι καταστάσεις πληρωμής μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά (διοικητικές πράξεις ορισμού των Οργάνων, υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599, δελτία παροχής υπηρεσιών), αποστέλλονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) του Υπουργείου Οικονομικών για περαιτέρω έλεγχο, ενταλματοπoίηση και θεώρηση από τον αρμόδιο Επίτροπο, ενώ η Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ) του ιδίου Υπουργείου έχει αναλάβει την πληρωμή των δικαιούχων μέσω των τραπεζικών τους λογαριασμών».
http://www.thessalianews.gr