Ένοπλες Δυνάμεις Ελλάδας - Γερμανίας: Ποιά χώρα έχει το ισχυρότερο στράτευμα;

Δείτε μια συνοπτική περιγραφή των στρατιωτικών δυνάμεων Ελλάδας και Γερμανίας.
Φυσικά η Γερμανία έχει μεγαλύτερο πληθυσμό από την Ελλάδα 8:1 παρόλα αυτά οι ελληνικές ΕΔ είναι κατά πολύ ισχυρότερες αναλογικά με τον πληθυσμό και το μέγεθος της χώρας. Ταυτόχρονα η ΠΑ θεωρείται και είναι πολύ περισσότερο μάχιμη από την αντίστοιχη γερμανική σε όλο το φάσμα των αποστολών κυριότερα όμως δε σε ότι αφορά τις αναχαιτίσεις και τον εναέριο αγώνα.
 http://www.pronews.gr