Η ελληνικών συμφερόντων αλυσίδα my market ενδιαφέρεται να καλύψει θέσεις πωλητών, ταμιών, υπεύθυνων ειδικών τομέων και διευθυντικών στελεχών για τα καταστήματά της. Ειδικότερα:
Για θέσεις διευθυντικών στελεχών στα Τρίκαλα δείτε ΕΔΩ
Για θέση υπαλλήλου τμήματος κρεοπωλείου στα Τρίκαλα δείτε ΕΔΩ