Προσλαμβάνονται 32 ομαδάρχισσες


Η Δ/νση Π.Ε. Λάρισας ανακοινώνει, πως για τις ανάγκες των Μαθητικών Κατασκηνώσεων Πλαταμώνα προτίθεται να προσλάβει για δύο περιόδους των 14 ημερών, 32 Ομαδάρχισσες, 16 για κάθε κατασκηνωτική περίοδο.
Α' Περίοδος 03/07/2017 μέχρι και 16/07/2017
Β' Περίοδος 17/7/2017 μέχρι και 30/7/2017
Οι ενδιαφερόμενες καλούνται να υποβάλλουν αίτηση από 05/0|2017 μέχρι 13/7/2017 στα Γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Λάρισας.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη Δ/νση Π.Ε. Λάρισας Φαρσάλων και Δ. Τσάτσου 2, 2ος όροφος, τηλ. 2410251413.
http://www.thessalianews.gr