Άτομα με αναπηρία άνω του 80% και εβδομηντάρηδες εκτός ρυθμίσεων πλαστικού χρήματοςΟι φορολογούμενοι 70 ετών και άνω καθώς και τα άτομα με αναπηρία άνω του 80% εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, προκειμένου να κατοχυρώσουν το αφορολόγητο.