ΑΟ ΓΡΙΖΑΝΟ ΜΠΑΡΤΣΑ. Ευχαριστούμε τον χορηγό μας Σουπερ Μάρκετ ΔΑΥΛΗ (ΓΡΙΖΑΝΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ)
Ευχαριστούμε τον χορηγό μας Σουπερ Μάρκετ ΔΑΥΛΗ (ΓΡΙΖΑΝΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) για τη στολή  του αγώνα  που έκανε δώρο στην ομάδα μας αλλά και για την συνεχή στήριξη που παρέχει στην ομάδα μας ΑΟ ΓΡΙΖΑΝΟ ΜΠΑΡΤΣΑ