Για να μη ξεχνιόμαστε, αλλάζει η ώρα την Κυριακή.Για να μη ξεχνιόμαστε, αλλάζει η ώρα την Κυριακή, καθώς τα ξημερώματα της 30ης Οκτωβρίου λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας.
Στις 4.00 το πρωί της Κυριακής, οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να γυρίσουν μία ώρα πίσω, δηλ. στις 3.00.
Η χειμερινή ώρα θα διατηρηθεί έως και την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου του 2017, οπότε θα τεθεί σε ισχύ η θερινή ώρα.