ΑΓΩΝΑΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΜΠΕΚΑΤΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ


Ο Κυνοφιλικός Όμιλος Τρικάλων οργανώνει Αγώνα Κυνηγετικών Ικανοτήτων, πρακτικού κυνηγίου C.A.C.T. σε θήραμα μπεκάτσα στην ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή Κόζιακα Τρικάλων στις 16 και 17 Νοεμβρίου 2013.
Η συμμετοχή ορίζεται στα 25 ευρώ ανεξαρτήτων αριθμού σκύλων. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν καθαρόαιμοι σκύλοι που είναι εγγεγραμμένοι στο ελληνικό γενεαλογικό του ΚΟΕ.
Απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (chip) και το βιβλιάριο εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα τηλ. Νικ. Ζιώγας 6974592757, Βασ. Ζάμπρας 6973005581, Κων. Βερβέρας 6983383742.