Τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος στα 302/ 303 /204 τμήμα του Γριζάνου.


Τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος στο 304 τμήμα του Γριζάνου


304 ΓΡΙΖΑΝΟ
Aπό την εκλογική διαδικασία του δημοψηφίσματος στο εκλογικό τμήμα 304ο δ.δ. Γριζάνου του Δήμου Φαρκαδόνας ψήφισαν 317 από τους 644 εγγεγραμμένους. Έλαβαν: ΟΧΙ:196 ΝΑΙ:99 ΛΕΥΚΑ:3 ΑΚΥΡΑ:19

Τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος στο 303 τμήμα του Γριζάνου

303 ΓΡΙΖΑΝΟΥ
Aπό την εκλογική διαδικασία του δημοψηφίσματος στο εκλογικό τμήμα 303ο δ.δ. Γριζάνου του Δήμου Φαρκαδόνας ψήφισαν 315 από τους 617 εγγεγραμμένους. Έλαβαν: ΟΧΙ:194 ΝΑΙ:100 ΛΕΥΚΑ:1 ΑΚΥΡΑ:20

Τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος στο 302 τμήμα του Γριζάνου

302 ΓΡΙΖΑΝΟ
Aπό την εκλογική διαδικασία του δημοψηφίσματος στο εκλογικό τμήμα 302ο δ.δ. Γριζάνου του Δήμου Φαρκαδόνας ψήφισαν 376 από τους 634 εγγεγραμμένους. Έλαβαν: ΟΧΙ:189 ΝΑΙ:171 ΛΕΥΚΑ:2 ΑΚΥΡΑ:14