Ανακοινώθηκε η 2η πρόσκληση πρόσληψης για 5μηνίτες, Νέες προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων.


Στην πρόσληψη 2.417 ανέργων σε φορείς των υπουργείων Πολιτισμού και Τουρισμού προχωρά ο ΟΑΕΔ, μέσω της νέας δημόσιας πρόσκλησης προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα. Υποψήφιοι δεκάδων ειδικοτήτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης θα ωφεληθούν από την μεγάλη προκήρυξη σε φορείς και υπηρεσίες των δύο υπουργείων, όπου τη «μερίδα του λέοντος» κατέχουν οι θέσεις προσωπικού φύλαξης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων ξεκινούν από αύριο και θα διαρκέσουν έως τις 20 Ιουλίου 2015. Η υποβολή τους γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης.
Δικαίωμα υποβολής έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε –τουλάχιστον- μια από τις παρακάτω κατηγορίες:
– Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
– Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
– Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
– Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους.
– Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.
Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, οι άνεργοι θα πρέπει να είναι ως πιστοποιημένοι χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ και να εισάγουν τους κωδικούς πρόσβασης σε αυτή (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).
Κριτήρια κατάταξης
Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα παρακάτω επτά αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης:
1. Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες
 1. Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες
  3. Την αναπηρία (του υποψήφιου ωφελούμενου) σε ποσοστό 50% και άνω
  4. Το ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό
  5. Την ηλικία
  6. Τον αριθμό ανήλικων τέκνων
  7. Τον αριθμό εξαρτώμενων τέκνων ΑμεΑ (ανηλίκων ή / και ενηλίκων) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
  Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr) ή να καλέσουν στα τηλέφωνα 210 9989856, 210 9989148, 210 9989212, 210 9989132, 210 9989954, 210 9989208, 210 9989116, 210 9989143, 210 9989009, 210 9989144 .

Δείτε αναλυτικά τις προσλήψεις σε όλη τη Θεσσαλία
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 5
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ 10
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ 2
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΕΡΩΝ – ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 6
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΣΤΡΟ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΤΡΙΚΚΗΣ & ΚΟΥΡΣΟΥΜ ΤΖΑΜΙ 2
ΕΦΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1
ΕΦΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 10
ΚΑΣΤΡΟ ΦΑΝΑΡΙΟΥ 2
ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ 1
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 
ΕΦΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΟΙ 3
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ 2
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ 3
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ 1
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ 2
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ 2
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΕΡΩΝ – ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ 1
ΕΦΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ 3
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1

ΥΝΕΜΤΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΚΕΝΤΡ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 1
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 
ΕΦΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 1
ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ 1
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 2
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 3
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 3
ΤΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ 1
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΙΜΗΝΙΟΥ
ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 2
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 2