Ενημέρωση της επιτροπής του Σωφρονιστικού Συστήματος (video)


Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας είχε την ευκαιρία να εκφράσει τις απόψεις των συναδέλφων μας στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Σωφρονιστικού Συστήματος και Λοιπών Δομών Εγκλεισμού Κρατουμένων.
Μίας Υπηρεσίας που ως μέλος του συνολικού Σωφρονιστικού Συστήματος έχει συμβάλλει τα μέγιστα στη δημιουργία θετικού κλίματος για την ασφάλεια του κοινωνικού συνόλου από οποιαδήποτε πιθανή «απειλή» μπορεί να προέρχεται από τα Καταστήματα Κράτησης, καθώς από την ίδρυσή της ως και σήμερα ελάχιστες αποδράσεις έχουν συμβεί. Αυτό οφείλεται στο υψηλό αίσθημα ευθύνης και τον επαγγελματισμό που επιδεικνύουμε.Είναι αξιοσημείωτο ότι στα 15 χρόνια λειτουργίας η Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης έχει να επιδείξει μηδενικά κρούσματα διαφθοράς.

Δυστυχώς επί σειρά ετών το πολιτικό σύστημα έδειξε ανέτοιμο και χωρίς διάθεση να ανταπεξέλθει στις όλο και αυξανόμενες απαιτήσεις του Σωφρονιστικού Συστήματος που προήλθαν από την ραγδαία αύξηση της εγκληματικότητας η οποία έδειξε να αλλάζει παράλληλα και ποιοτικά χαρακτηριστικά και να οργανώνεται σε εγκληματικές οργανώσεις με ιδιαίτερα σκληρά χαρακτηριστικά.
Η πολιτεία έδειξε το αδιάφορό της πρόσωπο στην αγωνία των εργαζομένων στα Καταστήματα Κράτησης. Η παλαιότητα των υποδομών, το συνεχώς μειούμενο προσωπικό σε αντίθεση με το συνεχώς αυξανόμενο αριθμό κρατουμένων, οδήγησαν το Σωφρονιστικό Σύστημα σε ασφυξία.

Στα 15 χρόνια προέκυψαν πολλές παθογένειες στην άμεση λειτουργία της υπηρεσίας, κυρίως λόγω των έλλειψης προσωπικού, ελλιπών υποδομών, μη εξελίξιμου σχεδιασμού και αδυναμίας άντλησης απαιτούμενων οικονομικών πόρων, γεγονότα που αποτελούν τροχοπέδη για την υπηρεσία.
Η Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης σήμερα μετά από 15 χρόνια λειτουργίας δεν έχει ακόμη αναδείξει την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία ιεραρχία.Η τραγική δε οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι υπάλληλοι Εξωτερικής Φρούρησης είναι απερίγραπτη. Εκτός από τις περικοπές μέχρι 45% στους μισθούς, την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησής και την ληστρική φορολογία στα εισοδήματά μας, η δραματική μείωση των λειτουργικών δαπανών των υπηρεσιών, δυσκολεύει την υπηρεσιακή μας καθημερινότητα και αυξάνει τους κινδύνους στους οποίους εκτιθέμεθα.

Τα Τμήματα Εξωτερικής φρούρησης λειτουργούν στηριζόμενα στο φιλότιμο και τον επαγγελματισμό του προσωπικού μας που με την παρουσία και την υπερεργασία του προσπαθεί να καλύψει τις ελλείψεις και τα κενά των υπηρεσιών.
− Τα μέσα αυτοπροστασίας είναι ελάχιστα, με αποτέλεσμα να καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε την διαρκώς αυξανόμενη παραβατικότητα και εγκληματικότητα σχεδόν απροστάτευτοι.
− Η μετεκπαίδευση στο αντικείμενο της εργασίας μας τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο ανύπαρκτη.
− Οι συνθήκες εργασίας είναι έξω από τα προβλεπόμενα και από την υφιστάμενη νομοθεσία.
− Το ωράριο εργασίας καταστρατηγείται και η υπερεργασία είναι κανόνας, ως εκ τούτου και ο προγραμματισμός εργασίας αδύνατος.
− Τέλος οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας είναι ανύπαρκτες.
Η βελτίωση της καθημερινότητας των υπαλλήλων εξωτερικής φρούρησης, η κατοχύρωση των βασικών εργασιακών δικαιωμάτων μέσα από ένα διαφανές δημοκρατικό πλαίσιο λειτουργίας η διασφάλιση από την υπηρεσιακή αυθαιρεσία και η προστασία από τους κινδύνους κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας μας , είναι από τα πρώτα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.
Ως συνδικαλιστικό κίνημα των Εξωτερικών Φρουρών, καταθέσαμε ένα ευσύνοπτο και κατά το δυνατόν επιμελημένο οδηγό των βασικών θεσμικών, υπηρεσιακών και οικονομικών προβλημάτων και αιτημάτων των εξωτερικών φρουρών καταστημάτων κράτησης, όπως έχουν σταχυολογηθεί από τα αντιπροσωπευτικά συλλογικά μας όργανα και έχουν τύχει τελικής επεξεργασίας από το διοικητικό συμβούλιο της ομοσπονδίας μας.

Αν έπρεπε να συγκεντρώσουμε τις διεκδικήσεις μας σε λίγες γραμμές, αυτές θα ήταν:
1. Σχολή βαθμοφόρων εξωτερικών φρουρών-Ιεραρχία
2. Μισθολόγιο
3. Προσλήψεις προσωπικού
4. Αποζημίωση νυχτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες – Υπερωρίες
5. Θάλαμοι κρατουμένων
6. Ίδρυση πτέρυγας κρατουμένων σε νοσηλευτικό ίδρυμα της Αττικής
7. Μη θανάσιμα όπλα – Τύπου Pepperball (ασφαλής μέθοδος διαχείρισης κρίσεων, διαδηλώσεων και εξεγέρσεων κρατουμένων
8. Οχήματα
9. Χορήγηση υπηρεσιακών ειδών
10. Αξιολόγηση
11. Αξιοποίηση Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020

Τέλος πιστεύουμε ακράδαντα ότι ήρθε η ώρα η πολιτεία να αντιμετωπίσει με σύνεση και με τη δέουσα προσοχή τις ανάγκες του Σωφρονιστικού Συστήματος το οποίο απέχει πολύ από το να χαρακτηρίζεται σύγχρονο.Πρέπει να αφουγκραστεί τις προτάσεις μας για ίδρυση νέων δομών προερχόμενων από τις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες. Πρέπει να δει την αναγκαιότητα ύπαρξης μιας υπηρεσίας με κάθετο σχεδιασμό, που θα εξυπηρετεί τις συνολικές ανάγκες του σωφρονιστικού συστήματος αλλά και άλλων διευρυμένων αναγκών του δικαιικού συστήματος, όπως το σύνολο των μεταγωγών από και προς τα Καταστήματα Κράτησης, τον γεωεντοπισμό των κρατουμένων και την επιτήρηση αυτών όταν βρίσκονται σε άδεια ή με υφ’ όρων απόλυση (βραχιολάκι), που σήμερα έχει παραχωρηθεί σε ιδιωτικές εταιρίες, την φρούρηση και φύλαξη δικαστικών κτιρίων κλπ.