Κλήση του Δ.Σ. της Π.Ο.Υ.Ε.Φ. στην βουλή για ενημέρωση της επιτροπής του Σωφρονιστικού Συστήματος


Την πέμπτη 28 Μαίου και ώρα 10 π.μ. ο πρόεδρος και  το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας θα ενημερώσουν τους βουλευτές
της ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ στη βουλή πάνω στα βασικά θεσμικά, υπηρεσιακά, και οικονομικά προβλημάτα-αιτημάτα των εξωτερικών φρουρών καταστημάτων κράτησης, όπως έχουν σταχυολογηθεί από τα αντιπροσωπευτικά συλλογικά μας όργανα και έχουν τύχει επεξεργασίας από το διοικητικό συμβούλιο της ομοσπονδίας μας.