Ανακοίνωση ευχαριστηρίων εξέδωσε η Πανελλήνια Ο.Υ. Εξωτερικών Φρουρών προς την Π.Δριτσέλη

Ανακοίνωση εξέδωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Εξωτερικών Φρουρών στην οποία αναφέρονται τα εξής:
«Η Ομοσπονδία μας δια του παρόντος θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά τη Βουλευτή Τρικάλων Παναγιώτα Δριτσέλη για την άμεση και καθοριστική παρέμβασή της στη νομοτεχνική βελτίωση του άρθρου 5 του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ΄ τύπου και άλλες διατάξεις». Συγκεκριμένα, ενώ η αρχική διάταξη προέβλεπε ότι: «Στο άρθρο 94 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
4. Ποινές, οι οποίες επιβάλλονται για κακουργήματα ή με δόλο τελούμενα πλημμελήματα και εμπεριέχουν άσκηση σωματικής βίας και έχουν διαπραχθεί από κρατούμενους εντός των Καταστημάτων Κράτησης κατά άλλων κρατουμένων ή υπαλλήλων των καταστημάτων κράτησης ή κατά τη διάρκεια άδειας, εκτίονται ολόκληρες μετά την έκτιση της ποινής που επιβλήθηκε ή που θα επιβληθεί για την πράξη για την οποία ήταν κρατούμενος ο υπαίτιος», απαλείφθηκε ο όρος « εντός των Καταστημάτων Κράτησης », καθώς η άσκηση σωματικής βίας μπορεί να διαπραχθεί και κατά την εκτέλεση των καθηκόντων των Εξωτερικών Φρουρών όπως κατά τη διάρκεια μεταγωγών πάσης φύσεως και στην φρούρηση κρατουμένων σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα.
Η διάταξη στην τελική της μορφή προβλέπει τα εξής:
Στο άρθρο 94 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Ποινές, οι οποίες επιβάλλονται για κακουργήματα ή με δόλο τελούμενα πλημμελήματα και εμπεριέχουν άσκηση σωματικής βίας και έχουν διαπραχθεί από κρατούμενους κατά άλλων κρατουμένων ή υπαλλήλων των καταστημάτων κράτησης ή κατά τη διάρκεια άδειας, εκτίονται ολόκληρες μετά την έκτιση της ποινής που επιβλήθηκε ή που θα επιβληθεί για την πράξη για την οποία ήταν κρατούμενος ο υπαίτιος».
- See more at: http://www.ideesmag.gr