18 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ


Ο Δήμος Φαρκαδόνας ανακοίνωσε την έγκριση του προγραμματισμού πρόσληψης εποχικού προσωπικού για το έτος 2015 ο οποίος θα σταλεί στο Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Συγκεκριμένα και όπως καταγράφει τοtrikalavoice.gr  προχωρά πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων β. την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων με σκοπό την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών των οποίων το προσωπικό αμείβεται με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους. Α. -Οκτώ (8) εργάτες καθαριότητας – συνοδοί απορριμματοφόρων ΥΕ για χρονικό διάστημα απασχόλησης οχτώ μηνών. Β. - Δύο (2) Χειριστές Μηχανημάτων Έργων (γκρέιντερ) ΔΕ για χρονικό διάστημα απασχόλησης οχτώ μηνών. - Δύο (2) Χειριστές Μηχανημάτων Έργων (JCB) ΔΕ για χρονικό διάστημα απασχόλησης οχτώ μηνών. - Έξι (6) Εργάτες Γενικών Καθηκόντων – Πρασίνου ΥΕ
http://www.trikalavoice.gr/Δημοσίευση: Βασίλης Αλεξίου Στις