Αυτό γράφη η σελιδα του δήμο φαρκαδονας για το γριζανο.

Το Γριζάνο είναι το δεύτερο κατά σειρά χωριό σε έκταση του Δήμου Φαρκαδόνας. Συγκεκριμένα κατέχει 39.600 στρέμματα. Απέχει επτά (7) χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του Δήμου και 35 χιλιόμετρα από τα Τρίκαλα. Ο προϋπολογισμός του χωριού για το έτος '97 ήταν 68.848,286 δραχμές. Στο χωριό λειτουργεί κοινοταρχείο με δυο μόνιμους εργαζομένους (1 Μ..Ε, 1 Υ.Ε) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ιστορικά Στοιχεία Τ.Δ. Γριζάνου Το χωριό Γριζάνο βρίσκεται στους πρόποδες του βουνού Γρίζος των Χασίων, ΒΑ της Οιχαλίας και ΒΔ της Φαρκαδόνας. Έχει υψόμετρο 140μ. Το όνομά του, υποστηρίζεται ότι είναι παραφθορά του «Βλυζάνου» ή «Βρυζάνου» και προέρχεται από τα πολλά νερά, τα οποία πηγάζουν από το βουνό Γρίζος και διαρρέουν το χωριό. Το χωριό αναφέρεται στη βιβλιογραφία και με την ονομασία «Βλύζα» γιατί επί Τουρκοκρατίας υπήρξε στα μέρη εκείνα, ένα σπουδαίο φρούριο, το επονομαζόμενο «Γρίζος» που σημαίνει τόπος ισχυρός και απόρθητος. Το Βυζαντινό κάστρο το οποίο έχει περίμετρο αρκετών χιλιομέτρων και ύψος στην Βόρεια πλευρά του 7-8μ., υψώνεται ΒΑ του χωριού. Τ.Δ. ΓριζάνουΤο κάστρο του Γριζάνου μπορούσε να ελέγχει τα περάσματα από την Ελασσόνα-Κάτω Όλυμπο προς την Δυτική Θεσσαλία. Το 1912 όταν γινόταν η διάνοιξη της οδού προς το Ελευθεροχώρι Ελασσόνας, κοντά στο τείχος βρέθηκαν τάφοι στρατιωτικών της εποχής που το φρούριο ήταν σε λειτουργία. Σε απόσταση 200 μέτρων περίπου, από τη Βόρεια πλευρά του τείχους διακρίνονται τα ερείπια ενός εκτεταμένου προτειχίσματος, η ύπαρξη του οποίου δικαιολογείται, γιατί το ύψωμα είναι αρκετά πλατύ και ως εκ τούτου, εύκολη η πρόσβαση των επιτιθέμενων εχθρών. Ακόμα στο Γριζάνο βρίσκεται η Ιερά Μονή του «Αγίου Δημητρίου», η οποία έχει μεγάλη ιστορική αξία. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Γεωμορφολογία Το Γριζάνο είναι ημιορεινό Δημοτικό Διαμέρισμα, και κύρια ασχολία των κατοίκων είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Πληθυσμός Ο πληθυσμός του Δημοτικού Διαμερίσματος δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες μεταβολές τις τελευταίες δεκαετίες. Σύμφωνα με στοιχεία των απογραφών που έγιναν κατά τα έτη 1971,1981,1991 έχουμε τα εξής στοιχεία: Πληθυσμός απογραφής '71: 1572 κάτοικοι Πληθυσμός απογραφής '81: 1453 (1447) κάτοικοι Πληθυσμός απογραφής '91: 1601 κάτοικοι Το συμπέρασμα που βγάζουμε συγκρίνοντας τα στοιχεία των δύο τελευταίων απογραφών (έτη: ‘81-'91) είναι ότι ο πληθυσμός παρουσιάζει σημαντική γήρανση. Ειδικότερα, στην τελευταία απογραφή ('91) φαίνεται ότι η ηλικιακή πυραμίδα έχει αλλάξει και το μεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων έχει ηλικία από 45-64 και πάνω χρόνια. Σε αντίθεση με αυτό που συνέβαινε στην προηγούμενη Δεκαετία όπου το μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων ήταν νεαρά άτομα. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Απασχόληση Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού ασχολείται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Ενώ υπάρχουν και αρκετοί τεχνίτες και εργάτες. Κατά την απογραφή του '91 δεκαοκτώ μόνο νέοι δήλωσαν άνεργοι και 25 δήλωσαν ανεπαρκώς ή ασαφώς το επάγγελμα. Ενώ το '81 οι άνεργοι της κοινότητας ήταν 3. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Πρωτογενής Τομέας ΓΕΩΡΓΙΑ Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις στην κοινότητα Γριζάνου κατά τα έτη 1991 και 1997 φτάνουν τα 8967 στρ. δηλ. το 15% της συνολικής καλλιεργήσιμης έκτασης του Δήμου. Το 47% απ' αυτά είναι αρδευόμενα, ενώ το 1991 η αρδευόμενη έκταση έφτανε το 57%. Άγνωστο που οφείλεται η μείωση. Οι αροτριαίες καλλιέργειες έχουν το μεγαλύτερο κομμάτι 77% (6950στρ) και μειώθηκαν από το 1991 κατά 14%. Απ αυτές καταλαμβάνει το βαμβάκι 1751στρ., 25% με μείωση 30% από το 1991 που οφείλεται στην πτώση της τιμής του βαμβακιού. Τα σιτηρά καταλαμβάνουν τη μεγαλύτερη έκταση 3350 στρ, 37% της καλλιεργήσιμης γης και παρουσιάζουν συνολικά μια αύξηση 13% από το 1991. Ειδικότερα είχαμε μια μείωση των εκτάσεων με μαλακό σιτάρι ενώ αυξήθηκε η έκταση με σκληρό λόγω της επιδότησης που έχει το σκληρό σιτάρι. Ο Αραβόσιτος έφτασε να καλλιεργείται σε 720 στρ. ενώ το 1991 δεν εμφανιζόταν στις καλλιέργειες. Ο καπνός μειώθηκε κατά 58% το 1997 λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η καλλιέργεια (έχουν αναφερθεί αναλυτικά σ' άλλο κεφάλαιο) και ενώ ήταν σημαντική καλλιέργεια για την περιοχή του Γριζάνου. Τα ζαχαρότευτλα αυξήθηκαν 114% αλλά τα στρέμματα παραμένουν λιγοστά (107 στρ.). Η κηπευτική γη είχε μια αύξηση 270% που κατά κύριο λόγο οφείλεται στην αύξηση των εκτάσεων με πιπεριές. Τα καλλιεργούμενα στρέμματα φτάσανε τα 700 από 35 το 1991, χάρη στα συμβόλαια που υπόγραψαν οι παραγωγοί με εμπόρους έχοντας έτσι σίγουρη αγορά για το προϊόν τους. Αύξηση παρουσιάζεται επίσης και στις δενδρώδεις καλλιέργειες λόγω των 1000 στρεμμάτων με ακακίες που φυτεύτηκαν σε άγονες περιοχές και επιδοτούνται από πρόγραμμα της Ε.Ε. 2080/92. Τα στρέμματα με αμπέλια παρέμειναν τα ίδια. Μικρή αύξηση παρουσιάζει και ο βαθμός εκμηχάνισης της περιοχής. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ Σημαντικό ρόλο στην οικονομική δραστηριότητα της περιοχής κατέχει και η κτηνοτροφία. Στα βοοειδή έχουμε αύξηση 25% στον αριθμό των ζώων και 400% στην κατά κεφαλήν απόδοση γάλακτος. Στα αιγοπρόβατα είχαμε μείωση της τάξης 7% στον αριθμό ενώ στο γάλα η παραγωγή παρέμεινε στα ίδια επίπεδα. Μείωση όμως είχαμε στην παραγωγή κρέατος όλων των ειδών, (εκτός των πουλερικών), καθώς και στη φέτα, τα μαλλιά, το μέλι κ.α. Δευτερογενής Τομέας (Βιομηχανία-Βιοτεχνία) Δεν υπάρχουν βιομηχανίες ή βιοτεχνίες στην περιοχή. Τριτογενής τομέας Εμπόριο-Τουρισμός Το εμπόριο αφορά κυρίως την λιανική πώληση προϊόντων. Επίσης στο Δημοτικό Διαμέρισμα Γριζάνου υπάρχει Γεωργικός Σύλλογος. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Τεχνική Υποδομή ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Στην κοινότητα υπάρχει δίκτυο ύδρευσης το οποίο κατασκευάστηκε στις δεκαετίες 1960-1970. Στο σύνολό τους οι παροχές είναι 700. Το δίκτυο δεν καλύπτει εξ' ολοκλήρου τις ανάγκες ύδρευσης, ενώ κατά το ήμισυ (½) του χρειάζεται αντικατάσταση. Έχει γίνει μελέτη κατασκευής. Το αποχετευτικό δίκτυο όμβριων υδάτων είναι ημιτελές, καλύπτει μόνο το 10% των αναγκών, υπάρχει όμως μελέτη επέκτασής του. ΟΔΟΠΟΙΙΑ Το μεγαλύτερο μέρος του οδοστρώματος του χωριού καλύπτεται από άσφαλτο (90%) ενώ σε ένα 10% υπάρχει χωματόδρομος. Η Διακοινοτική οδοποιία μπορεί να χαρακτηριστεί ικανοποιητική. Προβλήματα όμως παρουσιάζουν οι Αγροτικοί Δρόμοι. ΑΡΔΡΕΥΣΗ Στο Γριζάνο 5.900 στρέμματα είναι αρδευόμενα. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Περιβάλλον Στην περιοχή δεν υπάρχουν ρυπογόνες εστίες, ενώ τα απορρίμματα συλλέγονται χωρίς την χρήση απορριμματοφόρου και θάβονται σε καθορισμένο χώρο. Η χρήση απορριμματοφόρων για τη συλλογή των απορριμμάτων, αναμένεται να λύσει το πρόβλημα της συλλογής απορριμμάτων. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Πολεοδομία - Οικιστικά Προβλήματα Στην κοινότητα υπάρχει πρόβλημα πολεοδομικού και ρυμοτομικού σχεδιασμού. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Στο Γριζάνο υπάρχει μορφωτικός σύλλογος, υπό ίδρυση, με την επωνυμία «Σύλλογος Γυναικών Γριζάνου». Υπάρχουν ακόμα ιστορικά μνημεία, Ενετικά κάστρα, καθώς επίσης και η Μονή του Αγίου Δημητρίου που έχει σημαντικό πολιτιστικό ενδιαφέρον. Επίσης λειτουργούν 11 κέντρα αναψυχής. Από το 1970 έχει ιδρυθεί Αθλητικός Σύλλογος με την επωνυμία Π.Α.Ο. Γριζάνου. Στο Δημοτικό Διαμέρισμα υπάρχει γήπεδο. ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ Στον οικισμό λειτουργεί οδοντιατρείο και φαρμακείο, ενώ οι ανάγκες της ιατρικής περίθαλψης του πληθυσμού καλύπτονται από το Κέντρο Υγείας Φαρκαδόνας και από τα Νομαρχιακά Νοσοκομεία Τρικάλων-Λάρισας. Όσον αφορά την πρόνοια ηλικιωμένων και βρεφών αυτή είναι ανεπαρκής. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Στο Γριζάνο λειτουργεί Παιδικός Σταθμός με 23 παιδιά και Νηπιαγωγείο το οποίο συστεγάζεται με το Δημοτικό σχολείο. Οι ανάγκες της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καλύπτονται από το Γυμνάσιο και το Λύκειο Φαρκαδόνας. Οι μαθητές μεταφέρονται καθημερινά με λεωφορεία στην πρωτεύουσα του Δήμου. Όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο των κατοίκων, μόνο ένα μικρό ποσοστό φοιτούν ή είναι απόφοιτοι ή ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης. 
Οι περισσότεροι έχουν τελειώσει τη στοιχειώδη εκπαίδευση (ή κάποιες τάξεις του Δημοτικού) ή είναι αγράμματοι.