Από τις 20 Νοεμβρίου έχουν μειωθεί οι επεμβάσεις, λόγω αδυναμίας να αγοραστούν οι ενδοφακοί που απαιτούνται Δεν υπάρχουν υλικά για εγχειρήσεις καταρράκτη στο Γ.Ν.Τ