Μια χούφτα αμύγδαλα την ημέρα θα μπορούσε να είναι το κλειδί για μια μεγαλύτερη και καλοσχηματισμένο ζωή.


Eating 42g (1,5 ounces) of almonds a day may reduce the risk of premature death This compares with a banana muffin with the same calories with daily handful of walnuts helped to reduce fat in the abdomen, waist and legs fat almonds was also found to lower cholesterol, reduce risk of heart disease 
Madeleine Chris Davies for MAILONLINE Published: 16:38 GMT, 8 του Ιανουαρίου, 2015 | UPDATED: 16:38 GMT, 8 Ιανουαρίου 2015 21 14 shares View comments A handful of almonds a day could be the key to a longer and shapelier life . 
The nutrient-rich snack ingredients can get rid of your muffin top, to give you slimmer legs and stave off heart disease by lowering cholesterol, scientists say.
And the food 42g (1,5 oz) of superfood every day can reduce the likelihood of premature death. Experts from the Pennsylvania State University compared the diets of 52 overweight middle aged high cholesterol over 12 weeks. 
Eating 42g (1,5 oz) almonds day was found to significantly reduce the fat in the abdomen, waist and feet of fat mass. 
Almonds are also found to reduce cholesterol, reducing the risk of heart disease 
2 Food 42g (1,5 oz) of almonds a day was found to significantly reduce belly fat, waist and leg fat mass. 
Almonds also found to reduce cholesterol, reducing the risk of heart disease Previous studies have shown that an almond diet associated with improved heart health - but scientists say this is the largest controlled study to date.
 As part of the experiment, published in the Journal of the American Heart Association, half of the group fed banana muffins for six weeks provided the same number of calories as a whole natural almonds. 
Despite no differences in weight between the two groups, the almond diet was found to significantly reduce belly fat, waist circumference and fat leg. Almonds were also found to lower cholesterol, reduce heart disease risk.
RELATED ARTICLES Previous 1 Next high blood pressure? Go Scandinavian: Eating like Vikings can ... His father called «Fat GIT» by teenagers on the street and ...
 Horror woman after winning EIGHT stone in six months due ... Is this the answer to the prayers of doctors? Super-antibiotic ... Share this article Share 21 shares Heart disease is the number one cause of death worldwide, and it is estimated that at least 80 percent of premature deaths from heart disease could be avoided if people change their lifestyle, including nutrition.
This was the first and largest study to investigate and isolate the heart-protecting properties of nuts, such as feeding people involved an identical diets, except almond or snack calories suit. He was the first to show that almonds can reduce the belly fat and leg. Reduction of belly fat is particularly beneficial as it is associated with the metabolic syndrome, a combination of diabetes, high blood pressure and obesity, and heart disease.
 Dr. Claire Berriman, lead researcher of the study, said: "Our research found that almonds replacement for a high carbohydrate improved several risk factors snacks for heart health, including the new finding that eating almonds reduced belly fat . Reduction of belly fat is particularly beneficial since it is associated with the metabolic syndrome, a combination of diabetes, high blood pressure and obesity, and heart disease 2 Reduction of belly fat is particularly beneficial since it is associated with the metabolic syndrome, a combination of diabetes,
high blood pressure and obesity, and heart disease "Choosing almonds as a snack can be a simple way to help fight the appearance of metabolic and cardiovascular diseases. ' There are 160 calories in an ounce of almonds and protein, fiber, vitamins and minerals. 
Earlier research found that nuts high in protein helps suppress appetite and flab beating and keeping the heart healthy.
For people at risk of diabetes, eating walnuts blood sugar levels moderate, a study found. It is also packed with minerals, including manganese, which helps the body to produce strong bones and regulates sugar blood, and magnesium necessary for organ, muscle and nerve function, control of blood glucose and control blood pressure.
 Almonds are rich in beneficial monounsaturated fats and vitamin E, which protects against UV damage and disease, according to the six studies presented at the American Society for Nutrition Scientific Sessions in San Diego, in April last year.
 The skin has a collection of flavonoids which act as antioxidants and enhance the effect of vitamin E which could be advantageous as we age.
 The study was funded by the Almond Board of California.
 ALMOND FERTILITY BOOST MALE: FOOD SEVEN walnuts a day could improve sperm count and quality of a man
 Eating seven nuts, including almonds (photo) per day can improve a man's sperm count and quality eating seven nuts, including almonds (photo) per day can improve the number of a man's sperm count and quality Eating seven walnuts day can improve sperm count and quality of a man, say Italian doctors. They have tested this theory in a study of 100 men undergoing infertility treatment in a hospital in Turin.
 A team will add seven nuts (walnuts, hazelnuts, almonds or peanuts) to their normal diet; another group will reduce their intake of saturated fat by reducing meat processed products and dairy products, and increase the amount of polyunsaturated fats from foods like oily fish and seeds.
Η ομάδα City Hospital Health and Science of Turin πιστεύουν και οι δύο στρατηγικές μπορεί να βελτιώσει τη γονιμότητα, όπως έχουν πολυακόρεστα λιπαρά οξέα έχουν αποδειχθεί να έχει μια σειρά από συνέπειες που βοηθούν, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της φλεγμονής.
 Read more: http://www.dailymail.co.