Τα έργα και οι δράσεις που ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Εγκρίσεις μελετών, τευχών δημοπράτησης και αποτελέσματα διαγωνισμών για έργα συνολικού προϋπολογισμού 6.105.816,54ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Αναλυτικά:
- Έγκριση αποτελέσματος του διαγωνισμού «Προμήθεια αλατιού για αποχιονισμούς στην Π.Ε Καρδίτσας», Προϋπολογισμού 67.800,00 ευρώ (με ΦΠΑ)
- Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του Έργου «Aντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας Π.Ε. Λάρισας», Προϋπολογισμού 200.000,00ευρώ (με ΦΠΑ)
- Έγκριση διαγωνισμού Έργου «Υποστηρικτικές εργασίες για δημιουργία μητρώου φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών της Π.Ε. Λάρισας», Προϋπολογισμού 24.600,00 ευρώ (με ΦΠΑ)
- Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του Έργου «Καθαρισμός – κοπή χόρτων στα πρανή εκατέρων τoυ Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Λάρισας», Προϋπολογισμού 24.600,00 ευρώ (με ΦΠΑ)
- Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του Έργου «Συντηρήσεις ασφαλτικών οδοστρωμάτων Π.Ε. Λάρισας», Προϋπολογισμού 1.500.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ)
- Έγκριση διαγωνισμού για την προμήθεια «Βελτίωση και στέγαση του παλαιού γηπέδου μπάσκετ στο χώρο του Δημοτικού Σταδίου Σκιάθου», Προϋπολογισμού 459.915,64 ευρώ (με ΦΠΑ)
- Έγκριση δαπάνης μετατόπισης δικτύου της ΔΕΗ στο πλαίσιο του έργου «Επείγοντα αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρου Ξηριά (τμήμα από Χ.Θ. 0+350 έως ΧΘ 2+200)»
- Έγκριση δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών Ν. Μαγνησίας (έτους 2015)» και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, Προϋπολογισμού 129.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ)
-Έγκριση δημοπράτησης του έργου «Καθαρισμός ερεισμάτων –πρανών στο Οδικό Δίκτυο Πηλίου» και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, Προϋπολογισμού 73.308,00 ευρώ (με ΦΠΑ)
- Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Προσθήκη αιθουσών στο δημοτικό σχολείο Αλοννήσου», Προϋπολογισμού 1.526.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ)
- Έγκριση μελέτης «Μελέτη οδικού τμήματος παράκαμψης Ζαγοράς Β΄ Φάση του Ε. Οδικού Κυκλώματος Πηλίου»
- Έγκριση δημοπράτησης του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων πλατειάς και παιδικής χαράς Αγίας Τριάδας Δήμου Σκιάθου», Προϋπολογισμού έργου 302.708,54 ευρώ (με ΦΠΑ)
- Έγκριση δημοπράτησης του έργου «Ανάπλαση και Ηλεκτροφωτισμός Πεζοδρομίων Τ.Κ. Ν. Κλήματος», Προϋπολογισμού 500.00,00 ευρώ (με ΦΠΑ)
- Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός συλλογικών αρδευτικών δικτύων υπό πίεση στα αγροκτήματα Κάτω Ελάτης - Γοργογυρίου - Ελευθεροχωρίου Π.Ε Τρικάλων», προϋπολογισμού 1.486.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ)
- Έγκριση μελέτης «Μελέτη παράκαμψης Στουρναρεϊκων (προμελέτη συγκοινωνιακών έργων- τοπογραφικές εργασίες)
- Έγκριση διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση - λειτουργία σηράγγων Οδικού Δικτυού Ν. Τρικάλων - έτους 2014-2015», προϋπολογισμού 73.800,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)
- Έγκριση δαπάνης ύψους 24.600,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), για το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφάλειας και εποπτείας στα κέντρα ελέγχου σηράγγων του Νομού Τρικάλων»
- Έγκριση δαπάνης ύψους 24.600,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), για το έργο «Επείγουσες ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες σε σημεία του οδικού δικτυού και λοιπές θέσεις αρμοδιότητας Π.Ε.. Τρικάλων»
- Έγκριση της προκηρύξεως και των λοιπών συμβατικών τευχών για τη μελέτη «Μελέτες γεφυρών σε δυσχερείς θέσεις του Εθνικού Οδικού Δικτύου Ν. Τρικάλων»
- Έγκριση δημοπράτησης του έργου «Διαμόρφωση πολιτιστικού κέντρου Καλαμπάκας για εγκατάσταση ψηφιακής προβολής της ιστορίας και του πολιτισμού των Μετεώρων», προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ)