Μία ώρα πίσω θα πρέπει να γυρίσουμε τους δείκτες του ρολογιού... τα ξημερώματα της Κυριακής 26 Οκτωβρίου 2014.Μία ώρα πίσω θα πρέπει να γυρίσουμε τους δείκτες του ρολογιού...
τα ξημερώματα της  Κυριακής 26 Οκτωβρίου 2014. 

Συγκεκριμένα, στις 04:00 οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να δείχνουν 03:00.