Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» για χρηματοδότηση εντάχθηκαν τρεις προτάσεις των δήμων Καλαμπάκας, Πύλης και Φαρκαδόνας.


Το υπουργείο Εσωτερικών έκανε δεκτή την αίτηση που είχε υποβάλει ο δήμος Καλαμπάκας, τον περασμένο Φλεβάρη, προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (EETAA) για την ένταξη της πράξης «Ψηφιακή Πύλη Ενημέρωσης του Πολίτη Δήμου Καλαμπάκας» στο σχετικό πρόγραμμα. 
Πρόκειται για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ενημέρωσης του κοινού με διασπορά μηνυμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος (εκδηλώσεις, ανακοινώσεις, κτλ), προς τους πολίτες σε πραγματικό χρόνο από ηλεκτρονικές πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων ενημέρωσης (VMS) αυτοματοποιημένα μέσω του κέντρου διαχείρισης.
Μέσω της υλοποίησης του συστήματος θα αποκτήσει ένα διαχειριστικό εργαλείο άμεσης και έγκυρης ενημέρωσης των πολιτών.
Στο ίδιο πρόγραμμα εντάχθηκε και η πράξη «Αγροτική Παραγωγή-Τουρισμός(ανάδειξη ευκαιριών)» για τους δήμους Πύλης και Φαρκαδόνας. 
Μέσω του σχετικού έργου δημιουργείται μια σύγχρονη υποδομή για την προβολή των αγροτουριστικών, παραδοσιακών, ονομασίας προέλευσης, βιολογικών και άλλων τοπικών προϊόντων και ηλεκτρονικών αγορών στενά συνδεδεμένων με την ήπια τουριστική και αειφόρο ανάπτυξη.
Δράσεις που θα βοηθήσουν τους περιφερειακούς δήμους της περιοχής μας…