ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ VOUCHER (18-24 ετών)


Άνοιξε από την Παρασκευή η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων και των νέων ηλικίας 18-24 ετών, στο πρόγραμμα 5μηνης απασχόλησης.
Το πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας, αφορά ανέργους από 18 έως 24 ετών, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης και έπειτα θα απασχοληθούν σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με την μορφή πρακτικής άσκησης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Άνεργοινέοι ηλικίας 18 ετών έως 24 ετών

ΠΟΣΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Συνολικά η επιδότηση για την πρώτη ομάδα (Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ) είναι 2410€ και για την δεύτερη ομάδα (Απόφοιτοι υποχρεωτικής / δευτεροβάθμιας / μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) είναι 2240€. Όλα τα ποσά συμπεριλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ
  • Άνεργοινέοι ηλικίας 18 ετών έως 24 ετών (γεννημένοι από 1.1.1990 έως και 31.12.1996) που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή υποχρεωτικής (Γυμνάσιο) ή δευτεροβάθμιας (Λύκειο/ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ κτλ.) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ)
  • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
  • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
  • Επιδοτούμενη κατάρτιση 80 ωρών σε οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες 
  • Επιδοτούμενη πρακτική άσκηση σε ιδιωτική επιχείρηση
  • Ιατροφαρμακευτική και ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου ατυχήματος για όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • Αξιοποίηση εργαζόμενων για διάστημα 450 ωρών και έως 6 μήνες στην επιχείρηση με μηδενικόκόστος (100% επιδότηση)
  • Εάν η επιχείρηση απασχολεί 0-4 άτομα μπορεί να λάβει 1 άτομο για πρακτική άσκηση. Εάν απασχολεί από 5 άτομα και άνω ο μέγιστος αριθμός των ασκούμενων πρακτικής άσκησης είναι ίσος με το 30% του αριθμού των απασχολουμένων
  • Κοινωνική ευαισθησία στην αντιμετώπιση της ανεργίας
  • Επιχορήγησητης επιχείρησης που προβαίνει στην πρόσληψη του ανέργου μετά την λήξη της πρακτικής άσκησης.
Οι ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ για την ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ των ενδιαφερομένων, προκειμένου να συμμετάσχουν στη δράση είναι από 29 Αυγούστου 2014 (12:00) έως και 20 Σεπτεμβρίου 2014 (24:00)
Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να επικοινωνήσουν με το ΑΚΕΘ στα τηλέφωνα 2431024697, 79767 ή στην ιστοσελίδα www.aketh.gr ή να μας επισκεφτούν στις εγκαταστάσεις μας, Φουρνονησίων 4, 42100, Τρίκαλα
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Φουρνονησίων 4
42100, Τρίκαλα
Τηλ. 24310 24697 - Fax: 24310 79768
e-mail: seminars@aketh.gr
Web site: www.aketh.gr