Σχολαστικός έλεγχος των επιθεωρητών δημόσιας διοίκησης της 3τιας στο Δήμο Φαρκαδόνας.


Σχολαστικός έλεγχος των επιθεωρητών δημόσιας διοίκησης της 3τιας στο Δήμο Φαρκαδόνας
Κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι κάποτε μετά από πολλά χρόνια θα έφτανε η στιγμή της έλευσης των επιθεωρητών δημόσιας διοίκησης στο Δήμο Φαρκαδόνας.