Αυτό κι αν θα πει συμπάθεια

ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ) ΟΙΧΑΛΙΑΣ 314 471 5 476 ΛΥΚΕΙΟ 42300 ΟΙΧΑΛΙΑ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ) ΟΙΧΑΛΙΑΣ 315 467 0 467 ΛΥΚΕΙΟ 42300 ΟΙΧΑΛΙΑ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ) ΟΙΧΑΛΙΑΣ 316 459 0 459 ΛΥΚΕΙΟ 42300 ΟΙΧΑΛΙΑ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ) ΟΙΧΑΛΙΑΣ 317 479 0 479 ΛΥΚΕΙΟ 42300 ΟΙΧΑΛΙΑ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ) ΟΙΧΑΛΙΑΣ 318 518 0 518 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 42300 ΟΙΧΑΛΙΑ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ) ΟΙΧΑΛΙΑΣ 319 505 0 505 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 42300 ΟΙΧΑΛΙΑ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ) ΟΙΧΑΛΙΑΣ 320 483 0 483 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 42300 ΟΙΧΑΛΙΑ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ) ΟΙΧΑΛΙΑΣ 321 545 0 545 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 42300 ΟΙΧΑΛΙΑ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ) ΟΙΧΑΛΙΑΣ 322 537 0 537 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 42300 ΟΙΧΑΛΙΑ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ) ΓΕΩΡΓΑΝΑΔΩΝ 323 547 0 547 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 42300 ΓΕΩΡΓΑΝΑΔΕΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ) ΚΛΟΚΟΤΟΥ 324 381 0 381 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 42300 ΚΛΟΚΟΤΟΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ) ΚΛΟΚΟΤΟΥ 325 420 0 420 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 42300 ΚΛΟΚΟΤΟΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ) ΚΡΗΝΗΣ 326 471 0 471 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 42300 ΚΡΗΝΗ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ) ΚΡΗΝΗΣ 327 510 0 510 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 42300 ΚΡΗΝΗ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ) ΠΕΤΡΩΤΟΥ 328 462 0 462 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 42300 ΠΕΤΡΩΤΟ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ) ΠΕΤΡΩΤΟΥ 329 450 0 450 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 42300 ΠΕΤΡΩΤΟ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ) ΠΕΤΡΩΤΟΥ 330 455 2 457 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 42300 ΠΕΤΡΩΤΟ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΠΕΛΙΝΝΑΙΩΝ ΝΟΜΗΣ 331 483 0 483 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 42100 ΝΟΜΗ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΠΕΛΙΝΝΑΙΩΝ ΠΕΤΡΟΠΟΡΟΥ 332 594 0 594 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 42100 ΠΕΤΡΟΠΟΡΟΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΠΕΛΙΝΝΑΙΩΝ ΣΕΡΒΩΤΩΝ 333 356 0 356 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 42100 ΣΕΡΒΩΤΑ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΠΕΛΙΝΝΑΙΩΝ ΣΕΡΒΩΤΩΝ 334 282 0 282 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 42100 ΣΕΡΒΩΤΑ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΠΕΛΙΝΝΑΙΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 335 432 0 432 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 42100 ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΠΕΛΙΝΝΑΙΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 336 412 0 412 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 42100 ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΠΕΛΙΝΝΑΙΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 337 361 0 361 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 42100 ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΠΕΛΙΝΝΑΙΩΝ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 338 302 2 304 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 42100 ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΠΕΛΙΝΝΑΙΩΝ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 339 330 0 330 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 42100 ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 340 473 1 474 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 42031 ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ, ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 341 483 0 483 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 42031 ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ, ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 342 473 0 473 ΓΥΜΝΑΣΙΟ 42031 ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ, ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 343 475 0 475 ΓΥΜΝΑΣΙΟ 42031 ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ, ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 344 474 0 474 ΓΥΜΝΑΣΙΟ 42031 ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ, ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ 345 166 0 166 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ, ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΓΡΙΖΑΝΟΥ 346 491 0 491 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 42031 ΓΡΙΖΑΝΟ, ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΓΡΙΖΑΝΟΥ 347 474 0 474 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 42031 ΓΡΙΖΑΝΟ, ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΓΡΙΖΑΝΟΥ 348 478 0 478 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 42031 ΓΡΙΖΑΝΟ, ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΓΡΙΖΑΝΟΥ 349 505 0 505 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 42031 ΓΡΙΖΑΝΟ, ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΔΙΑΣΕΛΛΟΥ 350 468 0 468 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 42300 ΔΙΑΣΕΛΛΟΝ, ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΖΑΡΚΟΥ 351 498 0 498 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 42031 ΖΑΡΚΟΣ, ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΖΑΡΚΟΥ 352 523 0 523 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 42031 ΖΑΡΚΟΣ, ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΖΑΡΚΟΥ 353 495 0 495 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 42031 ΖΑΡΚΟΣ, ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ 354 387 0 387 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 42031 ΚΕΡΑΜΙΔΙ, ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ 355 419 0 419 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 42031 ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ, ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΠΗΝΕΙΑΔΑΣ 356 426 0 426 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 42031 ΠΗΝΕΙΑΔΑ, ΤΡΙΚΑΛΑ