Ενημέρωση αγροτών στο «1540»


Σε λειτουργία τέθηκε από την Πέμπτη 2 Ιανουαρίου το ολοκληρωμένο σύστημα παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης αγροτών από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ).
Ο τηλεφωνικός αριθμός «1540», ο οποίος αποτελεί ολοκληρωμένη πλατφόρμα παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών και προσφέρει: Υπηρεσίες αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, χωρίς μεσολάβηση υπαλλήλων, σε σύνδεση με τα πληροφοριακά συστήματα του ΕΛΓΑ παρέχοντας ενημέρωση όλο το 24ωρο για τις τελευταίες πληρωμές αποζημιώσεων ΕΛΓΑ, τις κρατικές ενισχύσεις ΠΣΕΑ, το στάδιο που βρίσκονται οι δηλώσεις ζημίας, τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές (απαιτείται ταυτοποίηση του δικαιούχου με ΑΦΜ).
Επίσης μέσα από το σύστημα παρέχονται υπηρεσίες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης αγροτών με μεσολάβηση ειδικευμένου προσωπικού για την καταγραφή και επίλυση κάθε θέματος των συναλλασσομένων αγροτών με τον ΕΛΓΑ.
Οι ώρες λειτουργίας του κέντρου εξυπηρέτησης αγροτών ΕΛΓΑ είναι από τις 08.00 ως τις 18.00 καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες.