Βγήκε το Νεο…κοστολόγιο για νεκρούς στα Τρίκαλα


Σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικάλων του 2006, τα δικαιώματα στο Β’ Νεκροταφείο ορίζονται ως εξής:
 1. Το δικαίωμα ταφής σε 46 ευρώ.
 2. Το δικαίωμα εκταφής σε 46 ευρώ.
 3. Το δικαίωμα χρήσης οστεοφυλακίου σε 10 ευρώ.
 4. Το δικαίωμα ετησίου ενοικίου για τους οικογενειακούς τάφους για τη ζώνη …πολυτελείας σε 300 ευρώ και για τη Α΄ ζώνη σε 240 ευρώ.
 Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τρικκαίων εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα τέλη και τα δικαιώματα να παραμείνουν όπως έχουν.