Έως τις 29 Ιουνίου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τα δάνεια των πυρόπληκτων.


Μέχρι τις 29 Ιουνίου παρέχεται η ευχέρεια στους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στους νομούς Μεσσηνίας, Ηλείας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Ευβοίας και στην επαρχία Αιγιαλείας στην Αχαΐα, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του έτους 2007 και οι οποίοι ρύθμισαν τις υφιστάμενες μέχρι 25.8.2007 ληξιπρόθεσμες και μη οφειλές τους, προς τις τράπεζες με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και σε επαγγελματίες κι επιχειρήσεις που τους χορηγήθηκαν δάνεια, για κεφάλαια κίνησης με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, να ζητήσουν την αναστολή καταβολής των οφειλόμενων δόσεων για το χρονικό διάστημα από 1.1.2012 έως και 31.12.2012.
http://www.paseges.gr