Λήγει αύριο το πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης καπνοπαραγωγών Αφορά πολλούς που καλλιεργούσαν στο Νομό μας – Οι προϋποθέσεις και ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων

Ειδικότερα, η εν λόγω δράση, ο προϋπολογισμός της οποίας ανέρχεται σε 9 εκατ. ευρώ, στόχο έχει αφενός την εξασφάλιση ενός ελάχιστου οικογενειακού εισοδήματος στον αποχωρούντα γεωργό και αφετέρου την ηλικιακή ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού μέσω μεταβίβασης της εκμετάλλευσής του σε έναν διάδοχο, νέο ηλικιακά, γεωργό.
 Το μέγιστο ετήσιο χορηγούμενο ποσό ανά δικαιούχο ανέρχεται σε 6.000 ευρώ μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους, και όχι πέραν του 2015.
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι γεωργοί- αρχηγοί οικογενειακής εκμετάλλευσης, που πληρούν τέσσερις προϋποθέσεις: α) είναι γεννηθέντες από την 1η Μαΐου 1948 έως και την 1η Μαΐου 1951, β) έχουν ενεργοποιήσει εκτατικά δικαιώματα προερχόμενα από τον καπνό το έτος 2009, γ) θα μεταβιβάσουν σε διάδοχο ηλικίας μικρότερης των 40 ετών την εκμετάλλευσή τους με τουλάχιστον 10ετή μίσθωση ή/και με πλήρη μεταβίβαση νομής και κυριότητας, και δ) δεν έχουν εγκριθεί για ενίσχυση από οποιοδήποτε άλλο Μέτρο του ΠΑΑ 2007/2013, που ως προϋπόθεση επιλεξιμότητας απαιτεί γεωργική δραστηριότητα μετά την ένταξη σε αυτό.
 Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά από οποιοδήποτε υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο, στους διαδικτυακούς τόπους http://www.agrotikianaptixi.gr και http://www.opekepe.gr. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά αρκετούς καπνοπαραγωγούς του Νομού Τρικάλων.
Στα χωριά στους πρόποδες των Αντιχασίων (Ρίζωμα, Θεόπετρα, Αύρα κ.α.) η καπνοκαλλιέργεια αποτελέσουμε τα προηγούμενα χρόνια βασικό στυλοβάτη των τοπικών κοινωνιών. Με την ενδιάμεση αναθεώρηση της ΚΑΠ, η καλλιέργεια σχεδόν εγκαταλείφθηκε.
Ορισμένοι παραγωγοί του Νομού πέρυσι δοκίμασαν ξανά την καλλιέργεια αλλά οι περισσότεροι μάλλον δεν δικαιώθηκαν από τα (οικονομικά) αποτελέσματα.
 Για αρκετούς απ’ αυτούς, το συγκεκριμένο πρόγραμμα μοιάζει μονόδρομος και αναμένεται να το αξιοποιήσουν εφόσον καταθέσουν τις σχετικές αιτήσεις μέχρι αύριο Παρασκευή. Η ΕΡΕΥΝΑ 03 Μαΐου 2012, αρ. φύλλου 16086, σελίδα 11....Του Λάζαρου Μάμαλη