Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου στο Δήμο Τρικκάιων

Από τη Δ/νση Εμπορίου -τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Υποθέσεων του Δήμου Τρικκαίων, καλούνται οι ανάπηροι - θύματα πολέμου, οι ανάπηροι - θύματα Εθνικής Αντίστασης, οι ανάπηροι - θύματα ειρηνικής περιόδου, οι ανάπηροι αγωνιστές - θύματα Δημοκρατικού Στρατού, οι ανάπηροι αγωνιστές - θύματα Αντιδικτατορικού Αγώνα και οι ανάπηροι - θύματα Αμάχου Πληθυσμού, εφόσον λαμβάνουν στρατιωτική ή πολεμική σύνταξη και δεν έχουν αποκατασταθεί με άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου, να υποβάλλουν εντός τριάντα (30) ημερών από σήμερα ήτοι έως 24/05/2012 την αίτηση χορήγησης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου στην υπηρεσία μας.
Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου:
1. Να κατοικεί στη Δημοτική /Τοπική Κοινότητα, όπου ανήκει το περίπτερο, τουλάχιστον τα τελευταία πέντε (5) χρόνια.
2. Να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Τράπεζα, Δημόσια Επιχείρηση ή Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας ή λαμβάνει σύνταξη λόγω υπηρεσίας σε αυτά.
3. Να μην υπερβαίνει το ετήσιο οικογενειακό του εισόδημα το εκάστοτε αφορολόγητο ποσό του ετήσιου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το ποσόν της πολεμικής ή στρατιωτικής σύνταξης και το εισόδημα από ιδιοκατοίκηση.
4. Να μην έχει παραιτηθεί ή στερηθεί, λόγω ανακλήσεως με υπαιτιότητά του, παραχωρηθέντος δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου, εντός της τελευταίας τριετίας.
5. Εφόσον σε Δημοτική /Τοπική Κοινότητα υφίσταται κενή θέση περιπτέρου και δεν υπάρχουν, σύμφωνα με τα παραπάνω, δικαιούχοι, δύνανται να αποκατασταθούν σε αυτή δικαιούχοι από τους κατοικούντες στις περιοχές των λοιπών δημοτικών διαμερισμάτων του Νομού, προτιμώμενων αυτών που διαμένουν πλησιέστερα στην εν λόγω θέση.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
α/α  Δ/νση περιπτέρου   ΟΔΟΣ
1
Δημοτική Κοινότητα Τρικκαίων  Βασιλείου Τσιτσάνη(έναντι πρώην καφέ Πανόραμα )
2
Δημοτική Κοινότητα Τρικκαίων   Αγίας Μονής - Πυργετού
3
Δημοτική Κοινότητα Τρικκαίων   Κανούτα 3
4
Δημοτική Κοινότητα Τρικκαίων   Στρατηγού Σαράφη (έμπροσθεν ΕΒΓΑ)
5
Δημοτική Κοινότητα Τρικκαίων  Αμαλίας (όπισθεν Ταχυδρομείου)
6
Δημοτική Κοινότητα Τρικκαίων  Κεντρική Πλατεία (αριστερή γωνία)
7
Δημοτική Κοινότητα Τρικκαίων   Βασιλείου Τσιτσάνη 31(έμπρ. πρώην Νομαρχίας)
8
Τοπική Κοινότητα Πατουλιάς   Πατουλιά
9    
Τοπική Κοινότητα Ράξας   Οικισμός Χαϊδεμένης(μεταφορά από Τ.Κ Ράξας)
10
Τοπική Κοινότητα Ράξας   Ράξα
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία μας για το έντυπο της αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Πληροφορές Φαφούλιας Ιωάννης, Πλ. Μακαρίου (Πελέκειο οίκημα)
Τηλ.: 2431074444, FAX: 2431020610