Μια απίστευτη ιστορία ελληνικής τρέλας η οποία αποδεικνύει το μέγεθος της ανυπαρξίας του κρατικού μηχανισμού που, Πληρώσαμε 18,5 εκ. για καζίνο που δεν λειτουργεί λόγω ανύπαρκτου κράτους.

Πρόκειται για την υπόθεση του Καζίνο της Φλώρινας που θα έπρεπε να λειτουργεί από το 2001 φέρνοντας έσοδα στο Ελληνικό κράτος .
Πλην όμως, όχι μόνο δεν ξεκίνησε ποτέ , άλλα το Ελληνικό Δημόσιο -εξαιτίας του οποίου υπάρχει αυτή η απίστευτη καθυστέρηση -έχει καταβάλει πάνω από 18, 5 εκατομμύρια ευρώ στους επιχειρηματίες οι οποίοι είχαν αναλάβει την λειτουργία του αλλά ουδέποτε πήραν πράσινο φως για να ξεκινήσουν.
Και τώρα, έντεκα χρόνια μετά , η Γενική Γραμματεία Τουρισμού υπό την Ντίνα Μπέη κάνει ενέργειες ώστε μέχρι το τέλος του καλοκαιριού το Καζίνο της Φλώρινας να αρχίσει να δουλεύει.
Όλα άρχισαν όταν με την υπ´ αριθμ. 2554/21.12.1995 απόφαση του τότε Υπουργού Τουρισμού (ΦΕΚ 1083/Β/1995), παραχωρήθηκε στην Κοινοπραξία με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΖΙΝΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» άδεια για την ίδρυση, λειτουργιά και εκμετάλλευση Καζίνο στην περιοχή της Φλώρινας, υπό τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται και αναφέρονται
σ´ αυτή.
Στις 13/10/1999 η επιτροπή Καζίνο απεφάνθη για την ολοκλήρωση της κατασκευής των κτιριακών εγκαταστάσεων και την δυνατότητα έναρξης λειτουργίας αυτών. Επίσης στις 19/09/2001, η ίδια επιτροπή, όπως προβλέπει ο νόμος, απεφάνθη για την καταλληλότητα λειτουργίας των τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών.
Μέχρι σήμερα όμως παρά το ότι η «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΊΑ ΚΑΖΙΝΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» ήταν έτοιμη να λειτουργήσει το Καζίνο, τόσο από κτιριακής πλευράς, όσο και από πλευράς τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής των τυχερών παιχνιδιών, δεν χορηγήθηκε η σχετική άδεια δια της υπογραφής σχετικής σύμβασης μεταξύ της Κοινοπραξίας και του υπουργείου Τουρισμού.
Πρέπει να σημειωθεί πως όλα αυτά τα χρόνια προς τους εκάστοτε υπουργούς έχουν γίνει έγγραφες ενημερώσεις επί του θέματος , στις οποίες επισημαίνονταν οι διαστάσεις που θα ελάμβανε το θέμα, εάν δεν δινόταν η άδεια έναρξης λειτουργίας στην Κοινοπραξία, η οποία ενεργοποίησε το δικαίωμα προσφυγής στα Δικαστήρια.
Πράγματι η Κοινοπραξία άσκησε αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου στις 30/12/04 α ζητώντας την καταβολή του συνολικού ποσού των 24.388.601,64 ευρώ ως αποζημίωση, για την θετική και αποθετική ζημιά την οποία υπέστη, από την μη λειτουργία του Καζίνο Φλώρινας για το χρονικό διάστημα από 1-1-99 έως 31-12-04. Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε απόφαση που επιδίκασε στην Κοινοπραξία το χρηματικό ποσό των 11.980.697,00 ευρώ.
Μετά από διάφορα στάδια δικών που ακολούθησαν μεταξύ της Κοινοπραξίας και του Ελληνικού Δημοσίου, η Κοινοπραξία δικαιώθηκε και εισέπραξε συνολικά 18.500.373,79 ευρώ!
Επιπλέον έχουν κατατεθεί τέσσερις νέες αγωγές με τις οποίες ζητείται αποζημίωση για την χρονική περίοδο από το 2004 έως το 2011!
Η Γενική Γραμματεία Τουρισμού Ντίνα Μπέη αμέσως μετά την ενημέρωση από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου και αφού έλαβε το πράσινο φως από το υπουργό Παύλο Γερουλάνο, ξεκίνησε τις διαδικασίες για την επίλυση του θέματος έτσι ώστε το Καζίνο Φλώρινας να ξεκινήσει τη λειτουργία του το αργότερο μέχρι τον επόμενο Αύγουστο....http://www.iefimerida.gr